e-İklim sistemiyle raporlar bir yılda tamamlanacak

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Bakan Güllüce, e-iklim sistemi sayesinde bir yılda tamamlanacağını söyledi

e-İklim sistemiyle raporlar bir yılda tamamlanacak

10 Mayıs 2014 / Emlakwebtv
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, geçen yıl Başbakanlık genelgesiyle yeniden yapılandırılarak oluşturulan Kurul'un ilk toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi. İklim değişikliği konusunun dünya gündeminde en üst sıralardaki yerini koruduğuna işaret eden Bakan Güllüce, iklim değişikliğinin insanoğlu için tehdit oluşturduğunu belirtti. Son yüzyıldaki sıcaklık artışının 1 dereceye yaklaştığını dile getiren Bakan Güllüce, "Bu artışın müsebbibi de insanoğludur. İnsanlık şu anda tarihin en yüksek karbondioksit konsantrasyonunu solumaktadır" diye konuştu.

Son yüzyıldaki sıcaklık artışının geleceği tehlikeye soktuğunu vurgulayan Bakan Güllüce, hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ile çeşitlenen tüketim alışkanlıklarının, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi. "İnsanlığın sürekli tüketmesi teşvik edilmekte ve bu tüketim de fren tutmamaktadır" diyen Bakan Güllüce, bu nedenle iklim değişikliğine uyumlu şehirleşme ve risk yönetiminin en önemli konulardan birisi olduğuna işaret etti.

İnsanın şehrin, şehrin de insanın aynası olduğunu anlatan Bakan Güllüce, "İnsan, şehri inşa ederken kendisini de inşa eder. Pencereden baktığımızda tabiatla ve insanla uyum içindeki evleri, o evlerin avlularını, çiçekle bezenmiş küpeştelerini görmek isteriz. Bununla büyüyen çocuklar, kadim bir tarihten aldıkları ilhamla aydınlık bir geleceğin hayalini kurabilir" diye konuştu.

e-İklim sistemiyle raporlar bir yılda tamamlanacak
Bakan İdris Güllüce, sera gazı emisyonu kontrolü ve iklim değişikliğine uyum konusunda 2011-2023 yıllarına yönelik stratejik ilke ve hedefleri içeren, Türkiye'nin ilk yeşil büyüme stratejisi İklim Değişikliği Eylem Planı'nın (İDEP) izleme ve değerlendirme sürecinin 2013'ün ilk aylarında başlatıldığını bildirdi. Bu çerçevede tüm Türkiye'de ulusal ve yerel düzeyde toplam 332 kullanıcı tarafından 450 sektörel eyleme ilişkin gelişmeler hakkında bilgi girişi yapıldığını anlatan Bakan Güllüce, 2012 İDEP izleme ve değerlendirme ilk raporunun Bakanlıkları koordinasyonunda hazırlandığını belirtti. Bu yılın Mart ayında başlatılan ikinci rapor çalışmasının ise eylülde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Güllüce, raporların, e-iklim sistemi sayesinde bir yılda tamamlanacağını söyledi.

Bakan Güllüce, ayrıca online arşivleme takip sistemi sayesinde bilgi depolamanın mümkün olacağını, bu yıl kullanıma açılacak olan sistemle, Türkiye'nin yeni iklim değişikliği bildirimi ve diğer raporlarının kısa sürede hazırlanabileceğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlere de görev düşüyor
İDEP'in uygulanması ve ulusal düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele için yerel yönetimlere de görevler düştüğüne işaret eden Bakan Güllüce, belediyeler başta olmak üzere tüm birimlerin teknik kapasitesinin geliştirilmesi, finansal destek sağlanması, yerel iklim değişikliği eylem planlarının hazırlanması ve uygulanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bakan İdris Güllüce, bu çalışmalar kapsamında yerleşim alanlarında tutulan karbon miktarının belirlenmesi, imar planlarının iklime duyarlı yerleşim planları biçiminde hazırlanması, yenilenebilir enerji üretmeye yönelik çalışmaların yapılması, kent bütününde bisiklet yol ağları ve park alanları oluşturulmasının da yer aldığını anlattı.

Yürürlüğe 2012'de giren Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında sektörlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının tesis seviyesinde izlenmesi ve Bakanlığa düzenli raporlanmasının sağlanacağını bildiren Bakan Güllüce, sistemle Türkiye'nin sera gazı emisyonlarının daha kesin hesaplanmasının mümkün olacağını ifade etti. Bakan İdris Güllüce, yeni iklim rejimine yönelik çalışmaların 2012'den itibaren periyodik toplantılar ve uluslararası müzakerelerle sürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin uluslararası müzakerelere düzenli katılım sağladığını dile getiren Bakan Güllüce, geçen yıl Varşova'da düzenlenen 19. Taraflar Konferansı'nda alınan karar uyarınca, Türkiye'nin 2020 sonrası için ulusal sera gazı emisyon azaltım katkılarını belirlemeye yönelik çalışmalara başladığını söyledi. Bakan Güllüce, yürüttükleri İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri Projesi ile sera gazı emisyonu projeksiyonları, sektörel azaltım potansiyelleri ve maliyetlerine yönelik çalışmaları 2015 başında tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.