Edirne Belediyesi TOKİ Evleri 17 Şubat’ta satışta!

Edirne Belediyesi TOKİ Evleri, 17 Şubat 2015 tarihinde ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.

Edirne Belediyesi TOKİ Evleri 17 Şubat’ta satışta!

Edirne Belediye Başkanlığı'na ait Fırınlarsırtı mevkiinde bulunan Toki Evleri açık artırma usulü satışa çıkıyor. İhale 17 Şubat 2015 Salı günü 14.00'de yapılacak. Edirne Belediye Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Belediyeye ait Fırınlarsırtı Mevkiinde bulunan 37 adet meskenin açık artırma usulü satışa çıkarıldığı bildirildi.

İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin şunlar olduğu kaydedildi: "İkametgâh belgesi, Nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları 2015 yılı vizeli "Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi" ve imza sirküleri; İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2015 yılında düzenlenmiş vekaletname; İsteklinin ortak girişim olması halinde noterden onaylı 2015 yılı onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi; Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge; İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı" Açıklamada, ihaleye girmek isteyenlerin evleri görmeden önce, Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminden ücretsiz temin edecekleri Yer Görme Belgesi'ni imzalamalan gerektiği ifade ve Geçici Teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 17 Şubat 2015 Salı günü 14.00'de Belediye Encümenine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Firma Bilgisi: Toki