Edirne’de icralık arsa!

Edirne’nin Merkez ilçesinde 3 milyon 900 bin liraya arsa satılacak.

Edirne’de icralık arsa!

Edirne Belediye Başkanlığı, kentin Merkez ilçesinde yer alan 6.263,33 metrekarelik arsanın satışını gerçekleştirecek. İhale yoluyla satılacak arsanın bedeli 3 milyon 900 bin lira.  

“EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İli: Edirne

İlçesi: Merkez

Mahallesi/mevkii: Kirişhane

KTK. Sayfa no: 6740

Pafto no: 49 M-I-c

Ada no: 2243

Parsel no: 2

Cinsi: Arsa

Miktarı: 6.263,33 m2

Hisse miktarı: TAM

Tahmini satış bedeli: 3.900.00.00 TL

Geçici teminat bedeli: 117.000.00 TL

İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

a- Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti.

b- Tüzel kişilerden: Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ''Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi'' ve imza sirküleri

c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetini devam ettirdiğine dair belge.

d-İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname.

e- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi.

f- İsteklilerin 2886 sayılı yasasının 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı belge.

g- Talipli ihale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. İsteklilerin Geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 09.02.2016 Salı günü saat 14:00'de belediye Encümeni'ne başvurmaları gerekmektedir. Teklifler posta ile gönderilecektir.”