Egzoz salınımına dijital takip

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatı ile “Egzoz Gazı Emisyonu” kontrollerinde yeni bir döneme giriliyor

Egzoz salınımına dijital takip

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı "Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği" kapsamında, motorlu taşıt sahiplerinin yaptırmakla yükümlü oldukları egzoz gazı emisyon ölçüm işlemi için, Bakanlıkça "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi Projesi" isimli yeni bir yazılım projesi başlatıldı.

Elektronik ortamda anlık takip yapılacak
Bakanlıkça projelendirilerek geliştirilmesi planlanan yazılım sistemi sayesinde, pul ve ruhsatların dijital ortamda oluşturulması, yetkili egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarına yapılacak denetimlerin etkinleştirilmesi, taşıt sahiplerinin ölçüm yaptırma periyotlarının elektronik ortamda anlık takibinin yapılması ve yapılan tüm bu iş ve işlemlerin envanterinin tutulması sağlanacak.

Konuyu değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce; "ülkemizde hava kirliliğinin oluşmasında önemli bir etken olan motorlu kara taşıtlarından kaynaklı emisyonların kontrol edilmesinde kayda değer yenilik getirmesini beklediğimiz projeyi, 2015 yılı içerisinde tamamlayarak hayata geçirmeyi planlanıyoruz "dedi.