Ekonomik güven yükseldi, inşaata güven düştü

TÜİK'in Ekim 2015 dönemine ait Ekonomik Güven Endeksi, yüzde 13'lük bir artış yaşandığını gösterdi. İnşaat sektörünün güven endeksinde ise Eylül ayına kıyasla yüzde 0.5 oranında düşüş yaşandı

Ekonomik güven yükseldi, inşaata güven düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2015'e ait Ekonomik Güven Endeksini açıkladı. Tüketici ve üretiicilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen endeks, Eylül ayına kıyasla yüzde 13'lük bir artışla 72.13 olarak belirlendi. İnşaat sektörü güven endeksi ise Eylül ayına kıyasla yüzde 0.5 'lik bir düşüş yaşadı.

Ekonomik güven endeksinde artış
TÜİK verilerine göre, Eylül ayında 72.13 değerinde bulunan ekonomik güven endeksi yüzde 13'lük bir artışla 81.48 oldu. Tüketici, reel kesim(imalat sanayi), perakende ticaret ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artıştan kaynaklanan bu artış, kimi sektörlerdeki düşüşlerden de etkilendi.

Ekonomik güven yükseldi, inşaata güven düştü

Sadece İnşaat sektörü güven endeksinde düşüş yaşandı
TÜİK İstatistikleri Tüketici Güven endeksinde de Ekim ayında Eylül ayına kıyasla şüsre 7.3'lük bir yükselme yaşandığını ortaya koydu. Bu kategoride 62.78 değerine ulaşıldı. Reel kesim güven endeksindeki yükselme ise yüzde 3.7 ile 103.20 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki artış ise yüzde 2.7'lik bir artışla 98.68 olarak gerçekleşti.Hizmet sektöründeki yükselme ise yüzde 0.1 olarak gerçekleşti ve 97.63 değerine ulaştı. 

Tüm sektörler içerisinde düşüş kaydeden tek sektör inşaat oldu. Bu sektörde güven endeksi Eylül ayına kıyasla yüzde 0.5'lik bir düşüşle 80.02 değerine geriledi.