Emlak Konut Alibeyköy arsası ihaleye çıkıyor

Emlak Konut GYO, Alibeyköy arsasını ihaleye çıkarıyor. İşte detaylar…

Emlak Konut Alibeyköy arsası ihaleye çıkıyor

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Eyüp Alibeyköy arsasını ihaleye çıkarıyor. 21 Ocak 2016 tarihinde yapılacak ihale, kapalı teklif alma ve pazarlık-açık artırma olarak 2 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Emlak Konut Alibeyköy arsa ihalesine katılım şartları:

-Bu ihale uluslararası bir ihale değildir

-Yerli gerçek veya tüzel kişi istekliler tek başlarına ihaleye katılabilecekleri gibi kendi aralarında iş ortaklığı oluşturma suretiyle de ihaleye katılabilirler

-Yabancı gerçek veya tüzel kişi istekliler tek başlarına veya yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı veya konsorsiyum oluşturmak suretiyle ihaleye katılamazlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de oluşturacakları “Yerli Tüzel Kişilik” olarak ihaleye katılabilirler.

-Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar EMLAK KONUT EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI PLAN NOTLARI

-Gelişme konut alanı içerisinde planlama alanının ihtiyacına cevap verecek nitelikte, toplam emsale esas inşaat alanının yüzde 5’ini geçmemek ve emsale dahil olmak koşulu ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 14. Maddesinin 3(A) bendine uyulması koşulu ile ticari birimler yer alabilir.