Emlak Konut Şişli arsası ihaleye çıkacak

Emlak Konut GYO, mülkiyetinde bulunan İstanbul’daki Şişli Teşvikiye arsasını 15 Mart saat 14:30’da ihaleye sunacak

Emlak Konut Şişli arsası ihaleye çıkacak

Mülkiyeti Emlak Konut GYO'ya ait olan Şişli Teşvikiye'de yer alan arsa ihale yolu ile satışa çıkacak. 15 Mart 2018 saat 14:30'da yapılacak olan ihale, yerli yatırımcılara açık şekilde gerçekleşecek. Yabancılar tek başlarına ya da yerli veya yabancı ortaklarla ihaleye katılamayacakları belirtildi. 

Emlak Konut GYO, Şişli Teşvikiye arsası A, B ve C parsellerden oluşuyor. 'Ticaret+konut alanı' imarlı A parsel 8 bin 713 metrekare, 'ticaret +konut alanı' imarlı B parsel 3 bin 922 metrekare, 'ticaret alanı' imarlı C parsel bin 88 metrekare ve park alanı ise 6 bin 954 metrekare büyüklükte.

Plan Notları 

1.   Ticaret+konut alanlarında ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüş alınmak ve bulunduğu yapı adasının yapılaşma şartlarını aşmamak kaydı ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) yapılabilir. Bu işlevler bir arada kullanılabileceği gibi ayrı bloklar şeklinde de projelendirilebilir.

2.   Ticaret+konut alanlarında ada ya da parsel için belirlenen emsal değeri içerisinde kalmak ve emsal alanının maks. Yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla ticaret yapıları yapılabilir. Bu yapılar bağımsız blok olarak ya da konut bloklarının zemin ve bodrum katlarında projelendirilebilir.

3.   Ticaret+konut alanlarında toplam emsal inşaat alanı, 405 ada 9, 14 ve 102 parsellerde ayrılan donatı alanlarının bedelsiz terk edilmesi kaydıyla bu parsellerin brüt alanları toplamında ticaret fonksiyon alanı düşüldükten sonra KAKS:1,15 değeri üzerinden hesap edilecektir. Bulunan emsale emsale esas inşaat alanı imar uygulaması ile oluşacak ticaret+konut alanlarına alan büyüklükleri oranında dağıtılacak olup, taşındığı parselin toplam emsal alanını yüzde 20’den fazla artırmamak şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzre bir parselden diğer parsele emsal alanı transferi yapılabilir. Bu durum iskan aşamasında ilçe belediyesi tarafından transfer işlemi gerçekleştirilen parsellerin tapu kayıtlarına beyan verilmek suretiyle işlenir.

4.   Ticaret+konut alanlarında maks.Taks 0.60’dır.

Ticaret Alanları

1.   Ticaret alanlarında maks.Taks 0.60’dır

2.   Ticaret alanlarında KASK 1.50, yençok 5 kat yapılaşma koşullarına göre uygulama yapılacaktır. 

3.   Emlak Konut Şişli Teşvikiye arsa ihalesi 2 oturum şeklinde yapılacak. Ön yeterlilik ihalesi 15 Mart’ta yapılacak, ihalenin “pazarlık-açık artırma, kapalı zarf teklif alma” kısmını oluşturan 2.oturum ise daha sonraki günlerde gerçekleşecek.

Firma Bilgisi: Emlak Konut Gyo