Emlak Konut Yenimahalle İstasyon ihalesi

Emlak Konut GYO Yatırım Ortaklığı Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi İhalesinin 12.03.2015 tarihinde yapılacağını açıkladı

Emlak Konut Yenimahalle İstasyon ihalesi

Emlak Konut GYO Yatırım Ortaklığı Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi İhalesinin 12.03.2015 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Emlak Konut Yenimahalle İhalesi
Emlak Konut, Ankara Yenimahalle ilçesi İstasyon mahallesinde 63865 ada 2 parsel 124 milyon 475 bin 80 metrekare alana sahip 560 milyon 141 bin 10 metrekare emsale esas inşaat alanı bulunan Merkezi İş alanı ile, 12 milyon 773 bin metrekare park alanı 'nı ihale ile satışa sunma kararı aldı. Dosyanın satış bedeli KDV dahil 3 bin 500 TL olarak belirtildi. 

- İhale Teklif Zarfları’ nın Verileceği ve İhale’ nin 1.Oturumu’ nun Yapılacağı Yer ve Zaman

İhaleye katılma şartları ise şu şekilde belirlendi:
1. Yerli gerçek veya tüzel kişiler, tek başlarına veya kendi aralarında iş ortaklığı oluşturmak
suretiyle ihaleye katılabilirler.
2. Yabancı gerçek veya tüzel kişiler tek başlarına ihaleye katılamazlar. Ancak, yerli gerçek
veya tüzel kişiler ile iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilirler.
3. İş ortaklıklarında, pilot ortağın, iş ortaklığının en fazla hissesine sahip olması zorunludur.
4. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.
5. İhaleye katılacak İsteklilerin, ihale dosyasını Şirketten temin etmeleri zorunludur. İş
ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılacak olanlardan her hangi birinin, ihale
dosyasını Şirketten temin etmeleri yeterlidir.