Emlak mükelleflerine yargı yolu

Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle emlak vergisinde mükellefe yargı yolunu kapatan hükmü iptal etti

Emlak mükelleflerine yargı yolu

15 Ekim 2012
Anayasa Mahkemesi, emlak vergisini belirleyen takdir komisyonu kararına karşı mükelleflerin yargı yoluna başvurmasına imkân tanımayan Vergi Usul Kanunu hükmünü, Anayasa ile güvence altına alınan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal etti.
Mahkemenin gerekçeli kararında şu görüşe yer verildi: "Mükelleflerin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararlarına karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasa ile güvence altına alınan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır."