Emlak vergisi affı 2014

2014 yılının Eylül ayında Meclis’te kabul edilen Torba Yasası’nda emlak vergisi affı da bulunuyor. Peki af var mı?

Emlak vergisi affı 2014

Eylül 2014 tarihinde kabul edilen Torba Yasası kapsamında vergi borcu yapılandırmaları da bulunuyor. Yapılandırma kapsamında belediyelere ödenen emlak  vergisi ile çevre temizlik vergisi borçları da yer alıyor. Kanun kapsamında yer alam emlak vergisi affı; Vadesi 30.04.2014 tarihinden önce olan emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammı şeklinde ifade ediliyor.

Bu kapsamında emlak vergisi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuru tarihi içerisinde belediyeye müracaatta bulunmaları gerekiyor. Peki, emlak vergisi affı son başvuru tarihi ne zaman?

Emlak vergisi affı son başvuru tarihi 

Yapılandırma şartlarına göre, yapılandırmadan yararlanmak için Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgisine göre vergi dairesi veya belediyeye başvurulması gerekiyor.

Buna göre emlak vergisi affı son başvuru tarihi 30 Kasım 2014 oluyor. Bu güne kadar tüm başvuruların yapılmış olması gerekiyor. Aksi halde, emlak vergisi yapılandırma hakkı kaybediliyor. Emlak vergisi yapılandırılarak taksitle peşin olarak ödenebildiği gibi, kredi kartı ile de ödenebiliyor.

İlk taksitin Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere, ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Bir yılda ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma hakkı kaybediliyor.