Emlak Vergisi tartışmasına Bakanlık müdahalesi

2018 yılı genelinde uygulanacak emlak vergilerindeki yüksek düzey, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerle yeniden düzenlendi

Emlak Vergisi tartışmasına Bakanlık müdahalesi

Takdir Komisyonlarınca belirlenen Emlak Vergileri, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından getirilen kriterlerle yeniden düzenlendi. 2018 yılı genelinde uygulanacak Emlak Vergisi bina maliyetlerinin yeniden tespitiyle birlikte vergi bedelleri, meskenler açısından 56 TL ile 2 bin 569 TL arasında farklılık gösterecek. 

Emlak Vergisi bedelleri yeniden düzenlendi

2018 yılı genelinde uygulanacak Emlak Vergisi'nin takdir komisyonlarınca belirlenen yüksek bedelleri iki bakanlık tarafından yeniden düzenlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle, gelecek yıl uygulamaya alınacak emlak vergilerinde bina metrekare ve inşaat maliyet bedelleri de belirlenmiş oldu. Mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedeli asgari olarak 172 TL, azami olarak ise 2 bin 568 , 98 TL olarak belirlendi. Emlak vergileri inşaat türlerine göre şu şekilde belirlendi;

- Birinci sınıf inşaatlar: Emlak vergisi birinci sınıf inşaatlar için 94,60 TL ila 1.717,96 TL aralığında belirlendi.
- İkinci sınıf inşaatlar: Bu sınıf yapılar için bedeller 348 , 42 TL ile 1.163,95 TL olarak tespit edildi.
- Üçüncü sınıf inşaatlar: Bu sınıf inşaatlarda emlak vergileri 117,69 ila 792,74 TL aralığında belirlendi.
- Basit inşaatlar: Bu sınıfta ise bedeller 56 TL ile 357,52 TL arasında belirlendi. 

Emlak Vergilerine düzenleme

Emlak Vergileri'nde iki bakanlık tarafından gerçekleştirilen düzenleme, belirlenen rakmalrın piyasa değerlerinin üzerinde olmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilmişti. Türkiye genelindeki tüm bina, arazi ve arsalar gib taşınmazları emlak vergisine tabi tutan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında, emlak vergisi oranları ilgili kanunun 11. maddesine göre tespit ediliyor. Tespit işlemlerinde Emlak Vergisi Kanunu'nun  29. maddesinde açıklanan usüller uygulanıyor ve vergi değer esası da yıllık olarak belirleniyor. Vergi değerlerinin belediyeler bazında kurulan Takdir komisyonlarınca dört yılda bir hesaplanması ise bu yıl yoğun tartışmalara yol açmıştı. 2018 yılı ve sonraki dönemleri kapsayacak yüksek vergi değerleri sebebiyle çok sayıda vatandaş tepki göstermiş, uzmanlar ise vatandaşların mahkemelere başvurması gerektiğini dile getirmişti