Emlak Vergisi'ne fren torba yasada

Emlak Vergisi'ndeki fahiş artışlar ve açılan karşı davalardaki artış sonrasında Hükümet harekete geçti. Maliye Bakanı Ağbal, tavan sınır uygulamasının torba yasaya dahil edildiğini açıkladı

Emlak Vergisi'ne fren torba yasada

Emlak vergilerindeki fahiş düzeyde artış sonrasında vatandaşların ilgili mahkemelere itiraz için adeta sıraya girmesi sonrasında sorunu gündemine alan Hükümet, torba yasa kapsamında tavan sınır uygulamasının başlayacağını duyurdu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni 'torba yasa' ile artışların sınırlandırılacağını söyledi. 

Emlak vergisi sınırlaması ve Torba Yasa

Yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki gerçekleştirilen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, yerel yönetimler ile vatandaşları karşı karşıya getiren son çıkışlar sonrasında Emlak Vergisi zamlarını da gündemine aldığına dikkat çeken Maliye Bakanı Ağbal, hedefin vatandaşı belediyelerin yapacağı artışlara karşı korumak olduğunu söyledi. Ağbal, bu kapsamda tavan uygulamasının hayata geçirileceğini dile getirerek: " 2017 yılında tüm belediyeler, arsa ve arazilerin emlak vergisine asas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirledi. Saptanan bu değerler, gelecek sene vatandaşların öeyeceği emlak vergisi hesabında kullanılacak. Aşırı yüksek, astronomik düzeyde belirlenen kıymatlerin önüne geçmek için yeni kriterler belirledik..." dedi. Yeni düzenleme ile birlikte 2017 yılında arsa ya da arazi değerinin 2018 yılı için yapılacak değer artışlarının bu değerin yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde uygulamaya alınacak. 

Kamu lojmanlarının satışı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Torba Yasa ile gündeme alınacak bir diğer konunun da kamuya ait lojmanların satışı olduğu bilgisini verdi. Yeni tasarı kapsamında Hazineye Ait Taşınmaz malları Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a ilişkin yeni düzenlemeler gündeme gelmiş oldu. Buna göre genel yönetim kapsamında yer alan kamu idareleri, döner sermayeler, fonlar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla oluşturulan kamu idarelerinin, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve bunlara bağlı ortaklık, müesseselerin ve sermayelerinin yüzde 50'dan fazlası kamuya ait diğer ortaklıkların bünyesindeki kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması gündeme geldi. Bu konutlar içinde 10 senesini dolduranlar seçilecek ve satış işlemlerinden elde edilecek gleirlerin yeni lojman yapımında kullanılması için çalışmalar yürütülecek. Güvenlik, istihbarat, savunma ve adalet alanlarında çalışmalar yürüten personellerin kullandığı lojmanlar ise tasarıya dahil edilmedi. 

Gelirler öncelikle personelin konut ihtiyacını karşılamak için harcanacak

Kamuya ait bu konutların satışından elde edilen gelirlerin genel bütçeli idarelerde ilgili idarenin merkez muhasebe birimi hesaplarında saklanacağı ve özel gelir olarak kaydedileceği tasarıda bu tutarlar karşılığında idarenin yatırım bünçesine öncelikli personelin konut ihtiyacının karşılanması amacıyla aktarılması düşünülüyor. Bu kayıtlarda da yetkinin Maliye Bakanlığı'na devredilmesi de karara bağlandı.