En düşük yoğunlaşma inşaat sektöründe

TÜİK'in Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma-2012 araştırmasının sonuçlarına göre inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 81'inde düşük derecede yoğunlaşma gözlemlendi

En düşük yoğunlaşma inşaat sektöründe

Türkiye İstatistik Kurumu 'Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Yoğunlaşma -2012 araştırmasını açıkladı. Buna göre, toptan ve perakende ticaret sektöründeki sınıfların yüzde 71.4'ünde ve inşaat sektöründeki sınıfların yüzde 81'inde düşük derecede yoğunlaşma gözlemlendi. Araştırma sonuçlarına göre madencilik ve taş ocakçılığındaki sınıfların yüzde 42.9'unda ve Ulaştırma ve depolama sektöründeki sınıfların yüzde 33.3'ünde ise çok yüksek yoğunlaşma gözlemlendi. 

YSHİ araştırması kapsamındaki girişimlerin %40,3’ü Toptan ve perakende ticaret, %15,8’i Ulaştırma ve depolama ve %12,7’si İmalat sanayi faaliyetinde bulundu. İmalat sanayi kısmında gerçekleşen cironun araştırma kapsamındaki toplam ciroya oranı %28,8’di. Bu oran, Toptan ve perakende ticaret kısmı için %43,8’di.