Erzurum Narman TOKİ Evleri 24 Kasım’da satışta

Erzurum Narman TOKİ Evleri 2. Etabının başvuru süreci 24 Kasım 2014 tarihinde başlıyor.

Erzurum Narman TOKİ Evleri 24 Kasım’da satışta

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Erzurum'da inşa ettiği Erzurum Narman TOKİ Evleri 2. Etap projesinde toplam 42 adet konutun başvuru dönemi 24 Kasım 2014'te başlıyor. 31 Aralık 2014'e kadar devam edecek başvurular, Ziraat Bankası'nın Erzurum Narman Şubesi'ne yapılacak.

2+1 ve 3+1 konut seçeneklerinin bulunduğu Erzurum Narman TOKİ Evleri'nin fiyatları da belli. Buna göre dairelerin fiyatları 89 bin 165 TL'den başlıyor, 147 bin 565 TL'ye kadar yükseliyor. 120 ve 180 aylık vadeler yapılacak projede aylık taksitler ise 436 TL'den başlangıç gösteriyor.

Erzurum Narman TOKİ Evleri için başvuru şartları aşağıda yer alıyor;

Konut Alıcısının;

1- T.C. vatandaşı olması,
2- Erzurum il nüfusuna kayıtlı olması veya Narman ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;
 Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨2.600.- olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨2.600.- olması gerekmektedir.)
 Hane halkı gelirinin en fazla net ¨2.600 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
 Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.
3- Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
4- Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.
5- Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.

Firma Bilgisi: Toki