Eskişehir TOKİ Evleri 2015

Eskişehir TOKİ Evleri 2015 yılında Odunpazarı bölgesinde inşa ediliyor. Projede fiyatlar 115 bin 744 TL'den başlıyor

Eskişehir TOKİ Evleri 2015

Eskişehir TOKİ Evleri Odunpazarı’nda yer alıyor. Eskişehir TOKİ Evleri 40 adet olup, fiyatları 115 bin 744 TL ile 189 bin 916 TL arasında değişiyor. Eskişehir TOKİ Evleri ödeme planı kapsamında da yüzde 10-15-25 peşin ödeme yapıldığında, kalan tutar sırasıyla 96-108-120 ay vadelendiriliyor.

Eskişehir TOKİ Evleri 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanıyor. Aylık 723.58 TL’den başlayan taksitlerle satışlarına devam eden Eskişehir TOKİ Evleri başvuruları Ziraat Bankası tarafından kabul ediliyor.

Eskişehir TOKİ Evleri Satış Duyurusu
-Proje yapı ruhsat tarihi 06.07.2012’dir.

-Konut seçimini yapan alıcılar %10 peşinat 96 ay vade, %15 peşinat 108 ay vade ve %25 peşinat 120  ay vade alternatifleri çerçevesinde peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

-Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

-Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

-Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

-Konut alıcısı, Gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

-“Konut satın almak için başvuruda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları” şartları kaldırılmıştır.

-Bilkent Plaza B1 Blok 06530 Bilkent/ANKARA Tel: 444 86 54 Faks: (312) 266 77 39 www.toki.gov.tr

-Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.

-Konutların satışı teslimli olarak gerçekleştirilecektir.

-Anahtar teslimi öncesinde, KDV Kanunu uyarınca konut bedelinin %1’i oranında KDV ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.

-Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.

-Satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılacaktır.

-Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.

Firma Bilgisi: Toki