Eyüp’te icralık villa

İstanbul 10. İcra Dairesi, Eyüp’te bulunan ikiz villayı açık artırma usulüyle satacak.

Eyüp’te icralık villa

İstanbul İli Eyüp İlçesi'nde yer alan 300 metrekare yüz ölçümüne sahip ikiz villa İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından 1 milyon 400 bin TL'ye satışa çıkarılıyor. Taşınmazın satışı açık arttırma usülü ile yapılacak.

Taşınmazın ihale metni şöyle;

Özellikleri: Satışa konu olan taşınmaz İstanbul Eyüp Göktürk Köyü mevkiinde Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Kıymeti: 1.400.000.00 TL
1.Satış Günü: 27/01/2015 günü 14:30 ile 14:40 arası
2.Satış Günü: 26/02/2015 günü 14:30 ile 14:40 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Kaleminde
Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğün T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR14000150015 8007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın ''şartsız, kesin süresiz '' teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartıolanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun'un 1.maddesine göre ''döviz'' teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2205 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.