Fatih'ten sonra Beyoğlu'nda da Koruma Kurulu devre dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı notlarında yer alan bir maddeyi değiştirerek, tescili kültür varlığının bulunduğu parseller dışındaki alanlarda Koruma Kurulu'nu devre dışı bıraktı

Fatih'ten sonra Beyoğlu'nda da Koruma Kurulu devre dışı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı notlarındaki maddeyi değiştirerek, daha öncesinde kimi yerlerde yetkili kılınan Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nu işlevsiz hale getirdi. Belediye tarafından değiştirilen plan notu ile birlikte tescilli kültür varlığının yer aldığı parsellerın dışında kalan alanlarda Koruma Kurulu da devre dışı kalmış oldu. Kararla birlikte, Fatih'in ardından Beyoğlu'nda da tescili bulunmayan yapılarla ilgili tüm projelerin ilçe belediyeleri tarafından onaylanmasının yolu da açılmış oldu. 

Fatih'ten sonra Beyoğlu'nda da Koruma Kurulu devre dışı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih'ten sonra Beyoğlu'nda da Koruma Kurulu'nu devre dışı bırakacak tartışmalı bir karara imza attı. Hürriyet'te yer alan Fatma Aksu imzalı habere göre, İstaklal Caddesi, Galata, Karaköy, Kabataş,Cihangir ve Dolmabahçe gibi bölgelerde yer alan ve Koruma Kurulu'nun yetkili kılındığı tescilli yapıların bulunduğu bölgelerdeki komşu binalarda kurulun kararları iptal edildi. Alınan kararla birlikte bu alanlardaki inşaat ve fizik işlemler hakkında yetkili karar mercii olarak ilçeler belirlenmiş oldu.

Buna benzer bir kararı bu kez Tarihi Yarımada için de 2016 yılı sonunda alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı ve 1, 2 ve 3. derecede koruma bölgelerinin tamamındaki tescilli yapılarda Koruma Kurulu'nu, bunun dışındaki komşu parsellerdeki yapılar ve tescilsiz yapıların da belediyeler tarafından değerlendirilmesini düzenlemişti. Karar 10 bine yakın tescilli binaya komşu konumda bulunan 50 bin civarındaki yapıyı kapsıyordu. 

Oy çokluğu ile kabul edildi
İBB'nin kararı, 15 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanım Koşulları" başlıklı düzenlemeden hareketle, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun "uygulamayı kolaylaştırdığı" gerekçesiyle "uygunluk" görüşüne ve 25 Ocak tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararına uygun olarak alındı. Söz konusu görüşler ve referanslardan hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de kararı meclise taşıdı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Artık belediyeler tarafından oluşturulan kurullar yetkili olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Fatih'te olduğu gibi Beyoğlu'nda da, tescilli parsellere komşu konumda bulunan tescilsiz yapılarda Koruma Kurulu yerine Belediyeler nezdinde oluşturulmuş birimler yetkili hale getirildi. Bu kurulların isminin Koruma Uygulama ve Denetim Büroları ismini taşıyacağı belirlendi.