Galataport ihalesinde neler oluyor?

Galataport projesine ilişkin iptal başvurusu kabul edildi

Galataport ihalesinde neler oluyor?

Karaköy'den Tophane'ye kadar olan 1200 metrelik sahil şeridine otoparklar, alışveriş merkezleri ve 5 yıldızlı oteller yapılacak. 2 No'lu Koruma Kurulu, Özelleştirme İdaresi'nin hazırladığı imar planlarını İstanbul Belediyesi'nin isteği doğrultusunda yeniden düzenledi. 8 bin metrekarelik alan kaplayan İstanbul Modern'in kaldırılacağı ileri sürüldü. Projenin İmar Yasası, Kıyı Yasası, Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Büyükşehir İmar Planları'na aykırı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Galataport ihalesi son durum şöyle:
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin, Galataport Projesi olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı projesine ilişkin iptal başvurusunu kabul etti.

Kamuoyunda “Galataport” olarak bilinen Salıpazarı Kruvaziyer Liman Alanı’na ilişkin, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Şubat 2013 tarihinde hazırlanan “Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” ile “Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay 6.Dairesi’nde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından dava açılmıştı.

Onaylanan imar planları ile getirilen yeni koşullarda İstanbul metropolü içinde büyük bir öneme sahip olan Beyoğlu Kentsel Sit Alanı ile sözkonusu planlama alanı içinde bir bütünlük sağlanamayacağı, mevcut alanın yolcu gemisi karşılayan bir liman olmasının ötesine geçerek konaklama tesisleri, ofisler, alış-veriş merkezleri gibi fonksiyonların getirilmesi ile insan, araç ve yapı yoğunluğu bölgenin kaldıramayacağı değerlere ulaşacağı gerekçeleriyle açılan davada Danıştay 6.Dairesi 23 Eylül 2013 tarihli kararı ile birlikte yürütmenin durdurulması talebini reddetmişti.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan TMMOB Danıştay İdari DAva Daireleri Kurulu'nun yapılan itirazı kabul ettiğini belirterek: ' Kurulun 17 Nisan 2014 tarih ve 2013/894 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve Danıştay 6.Dairesi’nin kararının kaldırılmasına ve anılan işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.' ifadelerini kullandı.