Garanti'ye 'Yeşil Ofis' diploması

Garanti Bankası 'Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın(WWF) Yeşil Ofis Programı'nı tamamlayarak Türkiye'den Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazanan ilk banka oldu

Garanti'ye 'Yeşil Ofis' diploması

aranti Bankası, Genel Müdürlük binasında başlattığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Yeşil Ofis Programı’nı (Green Office) tamamlayarak, WWF Türkiye'den Yeşil Ofis Diploması’nı almaya hak kazanan ilk banka oldu. WWF Yeşil Ofis Programı, ofis binalarında enerji verimliliğine ve kaynak tüketimine yönelik önlemler almak, bu konularda çalışan farkındalığını artırmak, geridönüşüm sistemi uygulamak gibi önlemler alarak, ekolojik ayak izini azaltmayı hedefliyor. Garanti, enerji verimliliği sağlamak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek amacıyla katıldığı program kapsamındaki çalışmalarını, bankanın diğer binalarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.

Garanti, yürütülen çalışmaları bütünsel bir sisteme kavuşturmak amacıyla, 2012 yılında Çevre Yönetim Sistemi’ni kurarak, ISO14001 sertifikasıyla belgelendirdi. Bu kapsamda, 2013 yılı içerisinde Çevre Yönetim Sistemi, enerji verimliliğinin artması ve kaynak tüketiminin azaltılması kapsamındaki faaliyetlerine, çalışan farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar da ekledi ve 2013 sonu itibarıyla çalışanlarının yaklaşık   %50’sine ulaşmayı başardı.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, 'Garanti Bankası olarak, WWF’nin Yeşil Ofis Programı’nı başarıyla tamamlayıp diploma almaya hak kazandığımız için mutluluk duyuyoruz. İklim değişiklikleri birey olarak hepimizi kaygılandırırken, kurum olarak iklim üzerindeki olumsuz etkilerimizi azaltmayı, gelecek nesillere yaşanılır bir dünya emanet etmek adına temel ve öncelikli bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Bu bağlamda, Yeşil Ofis Programı gibi cesaretlendirici ve tüm sektörlerde farkındalık yaratan uygulamaları çok anlamlı buluyoruz. Yeşil Ofis Programı’nı tamamlayarak, Türkiye’de sektörümüzde öncü olduk. Çalışanlarımızın desteği ve duyarlılığının gücüyle, sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini kontrol altına almak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaları hızla yaygınlaştırmayı planlıyoruz.' dedi.