Gayrimenkul değerlemede yeni dönem

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından TBMM'ye sevk edilen Bilirkişilik Kanun Taslağı ile birlikte gayrimenkullerin değerlendirmesinde uluslararası standartlar belirleyici olacak.

Gayrimenkul değerlemede yeni dönem

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen Bilirkişilik Kanun Taslağı, gayrimenkul değerleme süreçlerinde önemli bir değişim öngörüyor. Tasarı ile birlikte kamulaştırma bilirkişiliklerinden Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından belirlenen ve SPK tarafından uygun görülen global taşınmaz değerleme ölçütleri baz alınacak. 

 

Gayrimenkul değerlemede yeni dönem

 

Gayrimenkul Değerlemede uluslararası standartlara geçiş
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Genel Başkanı Bekir Yener Yıldırım, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED'in toplantısında yapılan "bilirkişilik sisteminin bir ekspertiz sistemine kavuşturulacağı" yönündeki açıklamalarını desteklediklerini belirtti. Yıldırım, düzenlemenin gayrimenkul cephesinde hak sahipliğinin en haklı şekilde gerçekleşmesi için büyük bir adım olduğunu  vurgulayarak, tasarının kamulaştırmaya konu olan gayrimenkullerin cins ve niteliğine göre en az üç kişilik bilirkişi kurulunun oluşturulmasına zorunluluk getirdiğini söyledi. 3 bilirkişiden en az birinin TDUB üyesi değerleme uzmanı olma şartı getirildiğini de belirten Yıldırım:

"Böyle bir düzenleme, asıl mesleği gayrimenkulleri değerlemek olan, bu alanda yıllara dayanan tecrübeleri olan uzmanlarımızı bilirkişilik sistemine kazandıracak, daha doğru değer tespiti ile hak sahiplerinin haklarının çok daha etkin şekilde korunması sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul değerlendirmeden ekonomiye katkı
Yeni düzenleme ile birlikte sektörde kamulaştırma bilirkişiliği kapsamında değerlenecek yüzbinlerce gayrimenkulün değer tespiti işinin başlayacağının da altını çizen Yıldırım:

"Kuşkusuz bu çok önemli reform bir yandan ülkemizdeki hak sahiplerinin haklarının korunmasında büyük bir iyileştirme sağlarken aynı zamanda da sektörümüzün iş hacmini ve önemini de önemli ölçüde artıracaktır..."