Gayrimenkul'den kamu da pay alacak

2015-17 dönemini içeren Orta Vadeli Programı, kamuoyunda rant vergisi olarak bilinen gayrimenkul değer artışlarından kamunun da pay alabilmesini öngörüyor

Gayrimenkul'den kamu da pay alacak

2015-17 dönemini içeren Orta Vadeli Program, imar planı değişiklikleri ve yatırımları sonrasında oluşacak gayrimenkul değer artışlarından kamunun pay almasını sağlayacak bir sistem içeriyor. Buna göre kamuoyunda rant vergisi olarak tanımlanan gayrimenkul değer artışlarından kamunu da pay alması sağlanmış olacak. 

Ekonomik ve sosyal adalet
Program kapsamında gelir dağılımın iyileştirilmesi, ekonomiye rekabet gücünün kazandırılması  amacıyla mali, ekonomik ve sosyal hedeflere destek olacak politikalar uygulanacak. Program, kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazaçlarının vergilendirilmeine yönelik düzenlemeleri gözden geçirecek. Böylece imar planı değişiklikleri ve kamu yatırımları sonucunda oluşacak değer artışlarından kamunun pay alaması ve gayrimenkullerde değer artışına yol açacak bazı kamu yatırımlarına yararlanıcıların katkıda bulunmasını sağlayacak bir sistem hayata geçirilmiş olacak. 

OVP ne diyor?
Kısıtlı düzeyde bulunan yurt içi tasarrufların ekonomi için üretken alanlarda kullanılmasının üretim potansiyeli açısından büyük önem taşıdığı belirtilen OVP'de şu görüşlere yer verildi:

'Gayrimenkul değer artışlarının yeterince vergilendirilmemesi, imar düzenlemeleri ve kamu hizmetleri yoluyla ciddi bir gayrimenkul rantı oluşması ve bundan kamunun yeterince pay alamaması kaynaklarımızın önemli ölçüde üretken olmayan alanlara kaymasına neden olmaktadır. Bu durum, büyüme potansiyelinin artmasına bir kısıt oluşturmaktadır.'