Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor

Reidin tarafından 2018 yılının üçüncü çeyreği için hazırlanan Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi'ne göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentisi güçlendi

Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor


Reidin, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılının üçüncü çeyreği için, geçen çeyrek döneme göre yüzde 13 oranında azalarak 86 puana ulaştı. Yıllık ortalamanın altına inen genel güven endeksi 'kısmen kötümser' olarak değerlendirildi. 

Reidin Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise ilk çeyreğe göre yüzde 4 artış ile 98,0 olarak ölçüldü. Böylece geçen çeyreğe göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında fiyat artış beklentisi bir miktar yükselmiş oldu. 

Gayrimenkul danışmanları kısmen iyimser 

Reidin Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde geçen çeyrek döneme göre bankalar ve finansal kurumlar için yüzde 18 artış ile 77,0 olarak ölçüldü. Bu artış ile bankalar için güven endeksi, 'kötümser' seviyesinde 'kısmen kötümser' seviyesine yükseldi ve 78,4 puanlık yıllık ortalamanın altında kaldı. Güven endeksi gayrimenkul danışmanları için de yüzde 11'lik düşüş gösterdi ve 113,8 puana ulaşarak 'kısmen iyimser' seviyesindeki yerini korudu. Gayrimenkul danışmanlarının güven endeksi bu puanla yine de yıllık ortalamanın (105,1) üzerinde seyretmeye devam etti.  Gayrimenkul değerleme uzmanları kategorisinde %23 oranında ciddi bir düşüş kaydedilerek 66,4 puanlık bir güven endeksi ölçüldü. Böylece gayrimenkul değerleme uzmanlarının güven endeksi “kısmen kötümser” kategorisinden “kötümser” kategorisine düştü. Endeks, gayrimenkul geliştiricileri için %5 azalışla 98,9 puana ulaştı ve böylece “kısmen iyimser” kategorisinden “kısmen stabil” kategorisine indi.

Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor

2018 yılının birinci çeyrek döneminde fiyat beklentisi geriledi 

Konut piyasasındaki durgunluk fiyatlarda artış beklentisini zayıflattı. REIDIN tarafından hazırlanan "Fiyat Beklenti Endeksi" ve "Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi" verileri, 2018 yılının ilk çeyrek döneminde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin gerilediğine işaret etti. Son dönemde ortaya çıkan raporların Güven Endeksi açısından 2018 yılının birinci çeyrek döneminde önceki döneme kıyasla 9 puanlık artışla 95 puan seviyesine yükseldiğine işaret ettiğini söyleyen REIDIN CEO'su Kerim Bertrand: "Güven Endeksi’nin, son bir yılın ortalaması 100.6’ya yaklaştığını görüyoruz. Endeks değerinin 100’ün üzerinde çıkmasının pozitif olarak değerlendirildiği Güven Endeksi’nde 9 puanlık bir artışla bu rakama yaklaşılmasını olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı. 

Gayrimenkul sektörüne ait kritik veriler

REIDIN tarafından yayınlanan iki endeks, Türkiye gayrimenkul sektörü açısından kritik verilere yer verdi. 2018 yılının ilk çeyrek döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında düşüş gösteren REIDIN Türkiye Gayrimenkul sektörü Fiyat Beklenti Endeksi 85  puan seviyesine geriledi. Böylece düzey Kısmen Kötümser olarak belirlendi. Diğer taraftan "Kısmen Kötümser" seviye REIDIN Türkiye Gayrimenkul sektörü Güven endeksi için de benzer bir yön izledi. Geçen yılın aynı çeyrek dönemine kıyasla yüzd 10 artış yaşamasına rağmen, Güven Endeksi Kısmen Kötümser seviyede kalmaya devam etti. Bertrand, Fiyat Beklenti Endeksi'nin son bir yılın ortalamasının altında kaldığını da belirterek: "Fiyat Beklenti Endeksi ise 85 puanla son bir yılın ortalaması 96.8’in altında kaldı. Endekslere göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin azaldığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. 

Konut geliştiricileri iyimserliklerini koruyor

Diğer taraftan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2018 yılının birinci çeyrek dönemine ilişkin olarak gayrimenkul geliştiricilerinin iyimser konumda bulunduğunu da gözler önüne serdi. Bir önceki çeyrek döneme kıyasla Bankalar ve Finans Kurumları açısından yüzde 10'luk düşüş kaydeden endeks, bu periyotta Gayrimenkul Danışmanları için yüzde 29 artış kaydetti. Gayrimenkul Değerleme Uzmanları açısında yüzde 1 düşüş kaydeden Güven Endeksi açısından kritik öneme sahip Gayrimenkul Geliştiricileri için ise artış yüzde 12 olarak belirlendi. Gayrimenkul Geliştiricileri açısından endeks 102.4 puanla Kısmen İyimser olarak belirlenirken, Gayrimenkul Danışmanları için ölçüm 100.9 ile kısmen stabil olarak belirlendi. Bankalar ve Finans Kurumları için ise 81.3 puan ile Kısmen Kötümser olan güven endeksi Gayrimenkul Değerleme uzmanları için de 76.6 ile "Kısmen Kötümser" düzeyde görüldü. 

REIDIN güven ve fiyat beklenti endeksleri

REIDIN Türkiye tarafından hazırlanan Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi, gayrimenkul sektöründe faaliyetlerini sürdüren sektör profesyonellerinin duydukları güvenin ve fiyatlarla ilgili beklentilerin tespitini hedefliyor. Her çeyrek dönemde bir oluşturulan anketler 20 bin kişilik aktif oyunculardan oluşan bir örneklem grubu üzerinde yükseliyor. 

Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor

2017 yılının ikinci çeyrek döneminde fiyat beklentisi yükseldi 

Gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi yükseldi. Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi'ne göre sektör yöneticileri piyasaların daha iyi olacağı yönünde görüş bildirdi.

Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi yükseldi

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2017 yılı 2. çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre %79 artışla 112.5 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, 2017 yılı 2. çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre %55 artışla 106.5 olarak ölçüldü. Diğer taraftan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Gü̈ven Endeksi 2017 yılı 2. çeyrek döneminde, geçen çeyrek dö̈nemine göre; bankalar ve finansal kurumlar için %47 artışla 86,4 (Kısmen Kötümser), Gayrimenkul danışmanları için %72 artış̧la 133,5 (İyimser), Gayrimenkul değerleme uzmanları için %77 artış̧la 88,8 (Kısmen Kötümser) ve Gayrimenkul geliştiricileri için %99 artış̧la 135,7 (İyimser) olarak ölçüldü.

Konut fiyatlarında artış beklentisi yükseldi

2017 yılına ait çeyrek dönem sonuçlarını değerlendiren REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, Güven Endeksi Değeri'nin geçen yılın çeyrek dönemine kıyasla yüzde 79'luk bir artış yaşayarak 112.5 seviyesine ulaştığını belirterek, Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi'nde de geçen çeyrek döneme kıyasla yüzde 55'lik artış yaşandığını vurguladı. Bertrand "Bu artış, aynı zamanda, gelecek 3 aylık dönemde gayrimenkul piyasalarının daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan sektör temsilcilerinin sayısının bir önceki çeyrek döneme göre arttığını da göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor

2017'nin dördüncü çeyrek döneminde konut fiyat artış beklentisi düştü 

Türkiye konut sektöründe özellikle son dönemde tartışılmakta olan fiyat hareketliliğindeki durağanlık Türkiye İş Bankası Desteği ile hazırlanan REIDIN Endeksleri'ne yansıdı. Yayınlanan veriler, yakın periyotta gayrimenkul fiyatlarındaki artış beklentisinin gerilediğine işaret etti. 

Konut fiyatlarındaki artış beklentisi geriledi

Türkiye İş Bankası'nın desteği ile hazırlanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi, Türkiye'de konut fiyatlarının yükselme beklentisinin gerilediğini gösterdi. Yayınlanan verilere göre, önümüzdeki üç aylık dönem içinde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi azaldı. 

Fiyat Beklenti Endeksi ve Güven Endeksi'nde düşüş

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, 2017 yılının 4. çeyrek döneminde bir önceki çeyrek döneme kıyasla yüzde 21 oranında düştü ve 86 puana geriledi. Bu puan Kısmen Kötümser derecesine denk düşerken, REIDIN tarafından hazırlanan bir diğer ölçüm olan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi Değeri ise geçen çeyrek döneme kıyasla yüzde 12 oranında düştü. Fiyet Beklenti Endeksi, 92 puanla Kısmen Kötümser düzeyde yer aldı. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi, aynı döneme ilişkin ölçümlerde, geçen çeyrek döneme kıyasla Finans Kurumları ve Bankalar için yüde 11 oranında düşerek 89.9 puanla Kısmen Kötümser düzeyde yer aldı. 2017 yılının 4. çeyrek döneminde Gayrimenkul Danışmanları için de yüzde 30 oranında gerileme kaydedildi ve Kısmen Kötümser düzey 78.4 puan ile belirlendi. Gayrimenkul Değerleme UZmanları için ölçüm yüzde 12 oranında düşüş ve 77.5 ile yine Kısmen Kötümser seviyede konumlandı. Son olarak endeks, gayrimenkul geliştiricileri için yüzde 28 oranında geriledi ve 91.2 puan ile kısmen kötümser olarak ölçüldü. 

Bertrand: Üç aylık döneme ilişkin beklentiler

2017 yılı 4. çeyrek dönemine ait Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi verilerini değerlendiren REIDIN CEO'su Kerim Bertrand, son çeyrek dönem raporlarının son bir yılın ortalaması olarak saptanan 92.6'lık değerin altında kaldığına işaret etti. Bertrand, son çeyrek dönemde Güven Endeksi'nin 86 olarak ölçüldüğünü belirterek:"Endeks değerinin 100’ün üzerinde çıkmasının sektöre duyulan güvenin olumlu olarak değerlendirildiği Güven Endeksi’nde 6.6 puanlık bir gerileme daha söz konusu. Aynı dönem 92 olarak ölçülen Fiyat Beklenti Endeksi ise son bir yılın ortalaması 92.8’in çok az altında kaldı. ‘Kısmen İyimser’den ‘Kısmen Kötümser’e gerileyen Endekslere göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin azaldığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. . 

REIDIN Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi

Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi ile gayrimenkul sektörü bünyesinde faaliyet gösteren  profesyonellerin, Türkiye’deki gayrimenkul sektörüne olan güvenini belirlemeyi ve gayrimenkul fiyatları ile ilgili beklentilerini ortaya koymayı hedefliyor. Yaklaşık 16 bin kişinin katılımıyla oluşturulan çeyrek dönemlere ait anketler Türkiye’de gayrimenkul sektöründe rol alan oyuncuları kapsayan bir örneklem grubuna uygulanıyor.

Gayrimenkul sektöründe fiyat artış beklentisi sürüyor

2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde konut fiyat artışı beklentisi geriledi

Türkiye konut sektörü önümüzdeki üç aya konut fiyatları artış beklentisinde düşüşle girmeye hazırlanıyor. Türkiye İş Bankası Desteği ile REIDIN tarafından hazırlanan Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi'ne göre, 2016 yılının üçüncü çeyrek döneminde, bir önceki döneme kıyasla yüzde 2.71'lik düşüş kaydedildi ve endeks 129.3 olarak ölçüldü.

Fiyat artış beklentisinde gerileme

Endekse ilişkin yapılan açıklamada, gayrimenkul fiyatlarında bir önceki üç aylık döneme kıyasla "önümüzdeki üç aylık dönemde fiyat artış beklentilerinde" düşüş kaydedildiğine vurgu yapıldı. 

Güven endeksi kısmen iyimser düzeyinde

Diğer taraftan Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan "Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi" değeri de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 121.4 olarak ölçüldü. Bir önceki döneme kıyasla yüzde 1.42'lik artış anlamına gelen verilere göre endeks "Kısmen İyimser" düzeyde yer aldı. 

İyimserlikte baraj puan 100

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve REIDIN Türkiye Gayrimenkul Fiyat Beklentisi Endeksi, "Balans Metodu" kullanılarak hesaplanıyor. Buna göre Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değerinin 100'ün üzerine çıkması sektör açısında güvenin olumlu düzeye çıktığını, bu sınırın altına düşmesi ise sektör hakkındaki güvenin olumsuz yönde sürdüğünü gösteriyor. 


Yazar: emlakwebtv
Etiketler:
Yorum

Benzer Haberler

Yeni Havalimanı'na komşu mahallelere taşınma eğilimi güçleniyor

Yeni Havalimanı'na komşu mahallelere taşınma eğilimi güçleniyor

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

Ant Yapı’nın ‘iyi yaşam evleri’ Antwell kapılarını açıyor

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili  ev ve oturum fırsatı

289 bin liraya Karadağ’da 2 yıl kira garantili ev ve oturum fırsatı

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Çek ve senedin yerine geçebilecek ipotekli borç senedi veya irat senedi

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Kalyon Holding Nevbahar Üsküdar ile gayrimenkule adım attı

Çelik evler yaygınlaşıyor

Çelik evler yaygınlaşıyor

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

EN ÇOK OKUNANLAR