Gayrimenkul sektöründe kadınlar liderliğe oynuyor

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.

Gayrimenkul sektöründe kadınlar liderliğe oynuyor

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlara yönelik olarak ULI Türkiye (Urban Land Institute)  GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği)  ve TMB (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliğiyle ilk kez düzenlenen ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçları; Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu tarafından Four Seasons Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. ASTAY Gayrimenkul ve İŞ GYO’nun sponsorluğunda düzenlenen toplantıda, GYODER Başkanı Aziz Torun ve TMB Başkanı Mithat Yenigün ile ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin de açılış konuşmalarıyla sektörde kadınların varlığına desteklerini vurguladılar.  

Türkiye gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların profillerinin belirlenmesi ve sektörde çalışan kadınların kariyer gelişimlerinin, beklentilerinin ve gelecek hedeflerinin tespit edilmesini amaçlayan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’, ULI Türkiye (Urban Land Institute) öncülüğünde kurulan ve sektörün alanında lider kadın çalışanlarından oluşan Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu adına ERA Research & Consultancy tarafından yapıldı. Saha çalışması 27 Mart - 19 Nisan 2017 arasında gerçekleştirilen araştırmaya; İnşaat, Yatırımcı, Geliştirici, Danışmanlık ve Hizmet, Mimar ve Mühendislik, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Değerleme firmalarında çalışan 436 kadın, online anket yöntemi ile katıldı.

Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu, sektöre emek vermiş kadın iş sahibi ve profesyonellerden oluşan 20 kişilik bir Danışma Kurulu ile Mart 2017’de faaliyete geçtiğini duyurdu. Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çalışan kadınların sesi olmak üzere yola çıktıklarını ifade eden Gayrimenkulde Kadın Liderler Platformu Danışma Kurulu Başkanı Av. Pınar Ersin Kollu, “Gayrimenkul sektörü olarak birinci önceliğimiz temellerimizi sağlam atmaktır. Platform çalışmalarımızda da aynı bakış açısıyla önce araştırmamızı yaparak sorunları, hedefleri ve yol haritamızı belirledik. Artık binamızı inşaa etmeye hazırız” dedi. 

Av. Pınar Ersin Kollu, yaptığı sunumda ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’ sonuçlarına göre gayrimenkul sektöründeki kadının profilini çizdi: 

Gayrimenkul sektöründeki kadınlar; 

  • 36 yaşında genç bir profile sahipler 
  • Yüksek düzeyde eğitimliler
  • Ürünün tasarımı, projenin geliştirilmesi yönetilmesi, markanın iletişimi, kurumun satış pazarlama faaliyetinin yürütülmesi ve itibar yönetimi sahalarında etkinler
  • Sektörün geleceğine güveniyorlar 
  • Yönetim kurullarında, üst düzey yönetim kademelerinde yer almaya ve/veya sektörde kendi işlerini kurmaya istekliler 

Gayrimenkul sektöründe ‘biz de varız’ diyen kadınlar; 

  • Karar alınan masalarda oturmak 
  • Liderlik üstlenmek ve liderliğe tüm boyutlarıyla hazırlanmak
  • Görünür olmak
  • Temsilde etkin olmak
  • Adalet ve tarafsızlık ilkesiyle yönetilmek istiyorlar. 

Gayrimenkul’de Kadın Liderler Araştırması, Türkiye’de ve Avrupa’da ilk kez yapıldı...

“ULI bünyesinde örgütlenmiş bulunan Women’s Leadership Initiative (WLI) dünyada gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar konusunda son derece kapsamlı çalışmalar yürütüyor. ABD’de ULI Women’s Leadership Initiative (WLI)‘ın 8.000 kadın üyesiyle yaptığı anket çalışmasını, karşılaştırmalı olarak Türkiye’de de hayata geçirdik. Bu araştırmanın Avrupa’da ilk kez Türkiye’de yapılmış olmasını çok önemli buluyoruz” diyen ULI Türkiye Başkanı Ayşe Hasol Erktin, “Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nın arkasında büyük bir emek var. Hazırlıklar yaklaşık bir yıl sürdü. ULI Türkiye (Urban Land Institute), GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) ve TMB’nin  (Türkiye Müteahhitler Birliği) işbirliği ile hayata geçirildi. Sektörde kadının çalışma koşullarına dair bilgiler çok kısıtlıydı. Bu konuda önemli bir yol açtığımıza inanıyorum. Araştırma bundan böyle atılması gereken adımlara ışık tutacak” dedi. 

GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Başkanı Aziz Torun ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün de araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantıda söz aldılar. 

Bugün GYODER üyesi firmaların Yönetim Kurullarında 12 kadın görev alıyor 

“Türkiye’de ilk kez yapılan ‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’nın, sektörümüzde görev alan ve bu alanda ilerlemeyi hedefleyen kadınlar için bir yol haritası çizeceğine inanıyorum” diyen GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, şöyle konuştu: “Kadınların iş hayatına katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Türk kadını iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmalı. Gelişen, büyüyen Türkiyemizde, kadın yöneticilerin sayısının çok daha fazla olması gerekiyor. Her alanda sorumluluk üstlenmeleri için kadınlara daha fazla şans verilmeli. Bu yolda atılacak her adım, daha çağdaş ve gelişmiş bir topluma sahip olan ülkemizi, küresel rekabette çok daha ileri taşıyacaktır.”

Görev yaptıkları dönemde GYODER’in yapısında değişim gerçekleştirdiklerini belirten Aziz Torun, Sektörün tamamını kucaklayan ‘geniş katılımlı’ bir yapıya kavuşturduğumuz GYODER’de, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu’nda kadın sayısını artırdık. Yönetim Kurulu Üyelerimizin 6’sı ve İcra Kurulumuzun 3 üyesi kadın yöneticilerden oluşuyor. Ayrıca 5 GYODER Başkan Yardımcısı’ndan yine 2’si kadın. Bugün GYODER üyesi firmaların Yönetim Kurullarında 12 kadın görev alıyor. Genel Müdür/CEO pozisyonundaki kadın sayısı ise 45’e çıktı. Bu tablodan da, GYODER üyesi firmalarda kadınların söz sahibi olmaya başladığını görüyoruz. GYODER olarak, kadınlara iş hayatlarında her zaman destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

 

Gayrimenkul sektöründe kadınlar liderliğe aday

 

Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısını yüzde yüz arttırarak ikiye çıkarttık…

İnşaat sektöründe azımsanmayacak sayıda kadın çalışan ve yönetici bulunmasına rağmen kadın temsilinin henüz istenilen, olması gerektiği düzeyde olmadığını vurgulayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, “Bizim şirketlerimizin çoğu Aile şirketleridir. Bugünlerde pek çok şirketimizde ikinci kuşak yani çocuklarımız, oğullarımız ve kızlarımız işleri devralıyor. Bir yandan kurumsallaşırken, sektördeki yeni trendlere uygun olarak işlerimizi daha geniş bir yelpazeye yayıyoruz. Bu noktada da eğitimli kadın yöneticilerin rolü her geçen gün artıyor. Ülkemizin en köklü örgütlerinden biri olarak, Türkiye Müteahhitler Birliği bu konuda da öncü bir tavır sergiliyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye sayısını yüzde yüz arttırarak ikiye çıkarttık. Amacımız sektörde de sayıyı daha yukarı taşımak, kadın potansiyelini sisteme katmaktır” dedi. 

Sektör Kadınlarının Kurumsal Sadakati ve Eğitim Düzeyleri Çok Yüksek…

‘Gayrimenkulde Kadın Araştırması’na katılan kadınların yüze 63,3’ü ‘Y’ kuşağından ve yaş ortalamaları 36. Eğitim düzeyleri yüksek, yüzde 85’i lisans ve lisans üzeri eğitimli. Ağırlıkla ‘Y’ kuşağından olmaları unvanlarına da yansımış durumda. Yüzde 33,7 ile müdür, müdür yardımcısı, yönetici ve ekip lideri konumundalar. Kadınların en çok görev yaptıkları departman ‘Satış-Pazarlama’. Sektörde ortalama 6 ila 10 yıl çalışmışlar. Kurumlararası transfer ortalamaları 3. Bu düşük ortalama kadınların kurumsal sadakatine işaret ediyor ve sektörde kadınların neden daha fazla istihdam edilmeleri gerektiğine dair çok önemli bir ayrıntı. Kadınların yüzde 55’i kadın veya erkek yönetici tercihinde bulunmuyor. Kadın yöneticiyle çalışmanın avantajlarını ise ‘Kadının kadını daha iyi anlaması’, ‘Anlayışlı olmak/ Düşünceli olmak’, ‘Empati yeteneğine sahip olmak’ olarak sıralıyorlar.

Gayrimenkul Sektöründeki Kadınların Ortak Talebi: Fırsat Eşitliği…

Araştırmaya katılan kadınlar, kariyerlerine daha çok çocuk sahibi oldukları 25 -29 yaş civarında ara veriyorlar. Yüzde 56’sı evli ve tek çocuk sahibi. Kariyerlerindeki hedeflere ulaşmada gördükleri en büyük engel yüzde 31,2 ile şirket yapısı. Bunu ‘‘Terfi Uygulamaları’, ‘Performans Sistemleri’ izliyor. Kadınların kariyerlerinde ilerleyebilmek için talepleri kariyer hedefleri ile de örtüşüyor: objektif işe alım, terfi ve performans değerlendirme sistemi. “Kurumunuzda Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet, Duygusal Baskı, Zorlama Amaçlı Tutum ve Davranışlar Uygulandığı Düşünülüyor mu?” sorusuna verilen cevapta da birinci sırada yer alan ‘Kariyer İmkanlarında Fırsat Eşitsizliği/ Terfilerde Tercih Edilmeme’ kadınların sektördeki en temel sorunu olarak öne çıkıyor. 

Sektördeki Kadın Üst Düzey Yönetim Kademelerinde Yer Almak İstiyor ve/veya Kendi İşini Kurmak İstiyor…

Gayrimenkul sektöründe çalışan kadınlar yüzde 69,7 oranında ailelerinden destek görüyorlar. Yüzde 54,6 gibi yüksek bir oranla sektörde çalışmaktan memnunlar ve yüzde 52,5’i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor. Genel toplama bakıldığında gayrimenkul sektöründeki memnuniyet, çalışma hayatına göre daha yüksek. Sektördekiler yüzde 36,7’si gibi büyük çoğunluğu üst düzey yönetici olmayı hedefliyor ve kendi işini kurmak isteyenlerin oranı da yüzde 20,6 gibi  yüksek bir düzeyde.

Sektör Liderleri ‘Gayrimenkulde Kadının Geleceği’ni Konuştu…

Basın Toplantısı sonrasında ‘Gayrimenkulde Kadının Geleceği’ başlıklı Forum düzenlendi. ULI Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Firuz Soyuer ve Ekonomi Programcısı Hande Berktan’ın moderatörlüğünü üstlendiği foruma Y.Mimar Hasan Çalışlar(Erginoğlu&Çalışlar Mimarlık), Ersun Bayraktaroglu(PwC Türkiye), Ömer İsvan (Servotel ), Turgay Tanes (İş GYO), Ahmet Kayhan (Reidin.com) Güniz Çelen (Çelen Gayrimenkul Değerleme), Aydan Bozkurt (Propin Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı), Elif Germirli (Tahincioğlu Holding), İrem Oral Kayacık (Odak Group), Hediye Güral Gür (NG Group) ve  Zeynep Tandoğan (Hürriyet Gazetesi)  konuşmacı olarak katıldı.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

Bodrum Aspat'a ANT Yapı imzası: Anthaven

TORKAM E5 açık çarşı dükkanlarına büyük ilgi

TORKAM E5 açık çarşı dükkanlarına büyük ilgi

Mart'ta stokların yüzde 3.9'u eridi

Mart'ta stokların yüzde 3.9'u eridi

Satışlardaki kısmi iyileşmenin altında geçici faiz indirimleri var

Satışlardaki kısmi iyileşmenin altında geçici faiz indirimleri var

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

İmar Barışı'nda yeni uzatma yok

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

İnşaat sektöründeki küçülme ekonomiyi vurdu

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Ekonomik Güven Endeksi düşüşe geçti

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

Edirne'den Bulgaristan'a tren seferleri

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

İstanbul banliyö hattından 68 günde 24 milyon yolcu geçti

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

Zonguldak Filyos Liman projesinin yüzde 80'i tamam

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

İnşaat güven endeksinde rekor düşüş

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

Bayram süresince YHT hatlarına ek sefer desteği

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

istanbul Havalimanı'na Uluslararası Ödül

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Bakan Kurum'dan Ordu açıklaması:Önlemler faciayı engelledi

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Güncel Konut Kredisi Faiz Oranlarında son durum

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

Konut satışında ilk 4 ay kaybı: Yüzde 19

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İnşaat maliyet endeksi 1 yılda yüzde 27 arttı

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

İstanbul Havalimanı'na uluslararası 'özel başarı' ödülü

Konkordatoda rüzgar tersine döndü

Konkordatoda rüzgar tersine döndü

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ indirim kampanyasından 8 bin 735 vatandaş yararlandı

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ 198 iş yeri ve 25 konut için teklifleri 25 Nisan'da alıyor

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

TOKİ Başkanı'ndan sosyal konut açıklaması: Bu kadar ilgi beklemiyorduk

EN ÇOK OKUNANLAR