Gayrimenkul sertifikasında yeni bir düzenleme daha

Gayrimenkul sertifikasında piyasa yapıcı düzenlemesinin ardından, kredili alım işlemlerine olanak tanıyan yeni bir adım daha atıldı

Gayrimenkul sertifikasında yeni bir düzenleme daha

TOKİ Park Mavera 3 Projesi ile Türkiye finans piyasalarına giriş yapan gayrimenkul sertifikası argumanı, fiyatlardaki ani dalgalanmalara paralel olarak yeni önlem ve düzenlemelerle yoluna devam ediyor. Son olarak piyasa yapıcı düzenlemesinin uygulandığı gayrimenkul sertifikaları için şimdi de kredili alım olanağı getirildi. Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifika ihracı TOKİ ve Makro İnşaat imzasıyla, İstanbul Başakşehir'de hayata geçirilen Park Mavera 3 projesinde gerçekleştirilmişti. 

Gayrimenkul sertifikası kredili alım işlemlerine konu olabilecek

Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan gayrimenkul sertifikası yapıcı düzenlemesinin ardından gelen yeni düzenleme ile yeni bir imtiyaza kavuştu. Konuyla ilgili olarak Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada TOKİ Park Mavera 3 Projesi'ndeki Gayrimenkul Sertifikalarının açığa satış işlemleri hariç olmak üzere sermaye piyasa araçlarının kredili alım işlemlerine konu olabileceğine dikkat çekildi. Söz konusu işlem 9 Ekim 2017 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Açıklamada söz konusu sertifikaların açığı satış işlemleri hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının kredili alım işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebileceğine de vurgu yapılarak, özkaynak oranının hesaplanmasında da uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarında olduğu gibi gayrimenkul sertifikalarının da yüzde 100'ünün kabul edilebileceği bilgisine yer verildi. 

Piyasa yapıcı adımı

Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası TOKİ Park Mavera 3 projesini koruma altına alan ilk adım, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin piyasa yapıcı olarak görev atanmasıyla başlamıştı.  Bu adım gayrimenkul sertifikalarının satış ofisi fiyatlarının altındaki seyri ve ani değer kayıpları sonrasında atılmıştı. Konuyla ilgili olarak Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, gayrimenkul sertifikalarının aynı projede satışı gerçekleştirilen konutların ortalama satış fiyatları bazında yüzde 26.28 iskontolu olarak işlem görmekte olduğuna da dikkat çekilmiş ve sertikaların niteliği hakkında bilgi aktarmıştı. 

Sertifikadan çok düşüş gündeme gelmişti

Türkiye'de yatırımcılara küçük alımlarla konut projelerinin ortağı olma ve yeterli birikim sonrasında da bir konuta sahip olma şansı sunan gayrimenkul yatırım fonu, ilke kez TOKİ Park Mavera 3 projesi ile hayata geçirilmişti. Nisan ayında halka arz edilen ve arzın ardından gerileme trendine giren gayrimenkul sertifikaları, halka arz tarihinden itibaren yüzde 14 oranında bir kayıp yaşadı. Bu kayıp sonrasında ise piyasa yapıcı modeli uygulamaya alınmıştı. 

Gayrimenkul sertifikası nedir?

Gayrimenkul sertifikası inşa edilecek veya edilmekte olan konut ya da ticari birimlerden oluşan gayrimenkul projelerinin herkes tarafından ortak olarak satın alınabilecek belirli bağımsız paylara bölünmesi ile oluşturulan bir yatırım aracı olma niteliği taşıyan gayrimenkul yatırım fonları, bu sayede gayrimenkul projelerinin ve bu projelere ilişkin payların şirketlere benzer şekilde borsa üzerinden yatırımcılara arz edilmesi mantığı ile işliyor. Yüksek bütçeli konut projelerine sahip olamayan küçük yatırımcılara paylı alımlar ile projeye ortak olma ya da yeterli birikim oluşturma durumunda da konut sahibi olma şansı tanıyan gayrimenkul yatırım fonları,  kolaylıkla nakde dönüştürülmesi ve satış imkanını bulunmadığı durumlarda da ihraççı tarafından belli oranda geri alım garantisi gibi avantajlar da içeriyor.