Gaziantep TOKİ başvuruları 2015

Hali hazırda Gaziantep’te satışta olan 1 adet TOKİ projesi bulunuyor. Gaziantep TOKİ başvuruları 2015 detayları için tıklayın.

Gaziantep TOKİ başvuruları 2015

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen TOKİ Gaziantep İslahiye Fevzipaşa 1. Etap projesinde toplam 2 adet konutun başvuru süreci 13 Temmuz 2015 tarihinde başlamıştı. 30 Eylül’e kadar devam edecek Gaziantep TOKİ başvuruları 2015, Ziraat Bankası’nın Gaziantep İslahiye Şubesi’ne yapılacak.

2+1 ve 3+1 olarak tasarlanan Gaziantep İslahiye TOKİ Evleri, 73 bin ila 104 bin liradan satılacak. 120 ve 180 aylık vadelerin uygulanacağı projede aylık taksitler ise 359 liradan başlayacak, maksimum 741 liraya kadar yükselecek.

Gaziantep TOKİ başvuruları 2015 kapsamında aranacak şartlar ise aşağıda yer alıyor:

Alıcının

1. T.C. vatandaşı olması,

2. Gaziantep il nüfusuna kayıtlı olması veya İslahiye ilçesi sınırları içerisinde en az 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, söz konusu koşulu belgelerle kanıtlaması gerekmektedir. (İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ibraz edilmesi veya başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs. fotokopisini, başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

B1 tipi Altgelir grubu 2+1 konutlar için;

 Satış tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200.-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200.-TL olması gerekmektedir.)

 Hane halkı gelirinin en fazla net 3.200.-TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri ibraz edeceklerdir.

Satış aşamasında, bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

4. Konut alıcısının; kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız konut bulunmadığına dair İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden alınan belgeyi satış tarihinde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

5. Daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olmaları şartı aranacaktır.