Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 2. kısım imar planı askıda

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 2. kısım riskli alan imar planı askıya çıktı

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 2. kısım imar planı askıda

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi 2. kısım riskli alan imar planı askıya çıktı. 

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi, Sultan Sokaki Karanfil Sokak, Süzer Sokak arasında kalan 6,20 hektarlık kısma ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı. 

PLAN NOTLARI
1) Plan onama sınırı 6306 sayılı Afet Riski Altındai Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 19/09/2016 tarih ve 2016/9192 sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda 03/10/2016 gün ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yıldıztabya mahallesi 2. Kısım Riskli Alanının 6,20 hektarlık kısmıdır.
2) Planlama alanında, onaylanacak kentsel tasarım projesi doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3) 08.10.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Gaziosmanpaşa ilçesi riskli alan sınırlarında yapılacak İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporunda belirtilen hususlara ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe uyulacaktır.
4) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin silüete ilişkin 13/01/2012 tarih ve 173 sayılı meclis kararı ile 12/09/2012 tarih ve 1823 sayılı meclis kararı doğrultusunda Yençok Kentsel Tasarım Projesi'nde belirnecektir.
5)Planlama alanında 4/- 0.99 kotu, kentsel tasarım projesinde belirlencektir.
6) İmar uygulama sınırları içerisinde yer alan donatılar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
7) Bu plan kapsamında; Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, İSKİ Yönetmeliği, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve konusuna göre ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
8) 5378 sayılı engelliler ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında planlama alanında yer alacak kentsel sosyal ve teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standarları Enstitüsü'nün ilgili standardına uyulacaktır.
9) Planlama alanı içerisinde yapılacak bütün yapılarda plan, fen sağlık güvenli yapılaşma, estetik ve çevre şartları ile ilgili mevzuat hükümlerine ve TSE tarafından belirlenöiş standartlara uyulacaktır.
10) Şehir içi yollarda bisiklet yoları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri tasarımına ve yapımına dair yönetmelikte belirtilen hususlara uyulacaktır.
11) Uygulama aşamasında zemin etüd raporları hazırlanacak oluğ, raporlarda belirtilen hususlara uyulacaktır.
12) Bu plan; plan notları, plan açıklama raporu ve bu pkana göre onaylanaca kentsel tasarım projesi ile bir bütündür.
13) Kentsel tasarım projesi planın tamamına yönelik hazırlanabileceği gibi ilçe belediyesince belirlenecek etaplar halinde de hazırlanabilir.
14) Planın onay tarihinden mnce inşaat/yapı ruhsatı almış binalara ilişkin 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olmadığına dair belge alınması durumunda bu binalar mevcut haliyle kentsel tasarım projesinde korunabilir.
15) Plan raporunda, plan notlarında ve imar planında belirtilmeyen husularda 3194 sayılı imar kanunu ve bu planın onaylandığı tarihte yürürlükte olan imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
16) Uygulama aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Depre Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'nın 17/02/2016 tarihli ve 31206 sayılı yazısındaki hususlara uyulacaktır.


Yazar: emlakwebtv
Yorum

Benzer Haberler

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Ürdünlüler vatandaşlık, Ruslar tatil ve emeklilik, İngilizler eğitim ve yerleşmek için Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapıyor

Zin D Diamond fiyatları

Zin D Diamond fiyatları

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

Kentsel dönüşümde kira yardımı 36 aydan 48 aya çıkıyor

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

THY İstanbul Havalimanı'ndan 10 milyona yakın yolcu uçtu

10 Dilde Çalışanla  Lüks Yatırımcı Avı

10 Dilde Çalışanla Lüks Yatırımcı Avı

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

BDDK, güçlü şirketler ile yola devam edecek Sistemde vatandaş için risk kalmayacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tasarruf Finansman Modeli daha da güvenli olacak

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

Tahincioğluoğlu’ndan Çengelköy’de yeni proje: Nidapark Çengelköy

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

DAP Yapı’dan Nişantaşı’na ‘Sağlıklı Evler’

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

ÇATIDER’den Çevre Haftası açıklaması: Çatılarda yalıtım çevreye karşı borcumuzdur

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Gayrimenkulde yükselen yeni süreç: Yapı kooperatifleri veya birlikte arsa satın alma modeli

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme: Aynı konutla tek vatandaşlık sınırlaması

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Küresel konut fiyatları artışında Türkiye yüzde 32 ile lider

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

Dap Yapı’dan Nişantaşı’nda Dev Koruya Komşu Sağlıklı Evler

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

İva Yapı Sektördeki Yerini Yeniden Almaya Hazırlanıyor

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

The Balance Spa ile Ahead Awards 2020’de Finalist Oldu

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Pulver Dijital Çözümlerle Mimarlara Destek Oluyor!

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

Geleceğin teknolojisinden, bugünü kolaylaştıran tasarım

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

OPLOG Darıca Kampüsü’nün İnşaatı Başladı

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Seba Mare Gündoğan: 4 Mevsim yaşanacak proje

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Noter Vekalet Ücreti 2021 Vekaletname Tasdik Ücretleri

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Dekorasyonda Farkındalık Çağı Başlıyor

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Helmann Royalport, Yurt İçi Ve Yurt Dışından Yoğun Talep Aldı

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

Zorunlu enerji verimliliği etüt raporunda son düzlük

EN ÇOK OKUNANLAR