Geciken yasal düzenlemelerden doğan dev kayıp

Dünya tasarruf günü vesilesiyle bir açıklama yapan Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği, binalarda ısı yalıtımının önemine dikkat çekti

Geciken yasal düzenlemelerden doğan dev kayıp

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Teknik Komite Üyesi Makine Yüksek Mühendisi Nuri Ertokat, binalarda ısı yalıtımını düzenlenen TS 825'in Aralık 2013'ten bu yana yayınlanmadığını söyledi. Ertokat, bu tarihten günümüze dek enerjimizin yüzde 20'lik kısmının sokağa gittiğini belirterek:

"Hem fazla enerji tüketiyoruz, hem de bir o kadar CO2 emisyonunu atmosfere bırakıyoruz. Bu da çevrenin kirlenmesine neden oluyor..." dedi. 

Yasal düzenlemeler acilen uygulanmalı
Nuri Ertokat, Aralık 2013'den günümüze yapıan konut projelerinde yasal mevzuatın uygulanamamasının büyük bir kayba neden olduğunu ve 2012 senesinde Resmi Gazete'de yayılanan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamında 2023 yılına dek enerji tasarrufunun yüzde 20 oranında azaltılması kararı alındığını hatırlattı. Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliğinin, bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu da belirten Ertokat:

"Bu hedefe ulaşabilmek için yürürlükteki mevzuatın, AB uygulamaları paralelinde revize edilmesi gerekmektedir. Böylece binaların, kullanım amacına binanın bulunduğu bölgenin iklim koşullarına,  mimari tasarımına ve yürürlükteki zorunlu standartlara talebi belirlenecek ve söz konusu enerji karşılığı atmosfere salınacak azami CO2 emisyon miktarı hesaplanarak, sınır değerleri aşan projelere inşaat ruhsatı verilmeyecektir. " şeklinde konuştu.