Geleceğin belirsizliği konut talebini azaltıyor

Merkez Bankası ekonomistlerinin yaptığı araştırmaya göre hükümetin iş güvencesini azaltan, esnek çalışma adımları geleceği belirsizleştirdiği için konut talebini de azaltıyor.

Geleceğin belirsizliği konut talebini azaltıyor

Hükümet konut talebini artırma için çeşitli adımlar atıyor. Konutta kdv inirimi, Emlak Konut güvenceli kampanyalar, konut kredi faizlerindeki indirimlerle konuta olan talep canlı tutulmaya çalışılsa da diğer yandan iş güvencesini azaltan adımlar atılıyor. Türkiye’de son dönemlerde iş güvencesini azaltan politikalar devreye giriyor. Örneğin esnek çalışma yasası, 657 sayılı kanunun değiştirilmesi talebi, kıdem tazminatının kökten değişmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Bu adımlarla da verimliliğin artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası araştırmacılarına göre, iş güvencesindeki azalma konut talebini de azaltacak. Bu da büyüme sorunu yaşayan bir ekonomi için sıkıntı teşkil ediyor. Ekonomistler daha fazla iş güvencesinin kredi talebi üzerindeki olumlu etkisi göz önüne alındığında büyümeyi artıracak talep odaklı bir politikanın parçası olarak düşünülebileceğini belirtiyor. Merkez Bankası ekonomistlerinin yaptığı araştırmalara göre iş güvencesinin azaldığı ortamlarda insanlar gelecekteki maddi durumlarını bilemedikleri için ne kadar düşük maliyetlerle olursa olsun konut kredisi borcuna girmekten kaçınıyorlar.


İş güvencesi artırılmalı
Gelecekteki gelir hakkındaki belirsizliğin tüketim-yatırım talebini olumsuz etkilediği ekonomistlerce bilinen bir durum. Merkez Bankası araştırmacıları da bunu konut talebi üzerinden doğruluyorlar. İşgücü piyasası ve konut talebi arasındaki ilişkiden yola çıkarak, politika yapıcılardan attıkları adımların bu sonuçları doğuracağının da düşünülmesi bekleniyor. Yapılan araştırmaya göre; “Özellikle şimdiki gibi daha fazla esnekliğin ekonomiyi canlandıracağının düşünüldüğü kriz sonrası dönemlerde, daha fazla esneklik halihazırdaki düşüşü derinleştirebilir ve krize verilecek doğru bir tepki olmayabilir. Hatta tam tersi daha fazla iş güvencesi kredileri canlandırıcı etkisi ile talep odaklı bir Keynesyen politikanın parçası olarak düşünülebilir.”