Gelir vergisi ödemeye son!

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde kira yardımına artık gelir vergisi ödenmeyeceğini söylüyor

Gelir vergisi ödemeye son!

20 Mart 2014 / Emlakwebtv
Kentsel dönüşüm süreci içerisinde mevzuatın değişmesiyle birlikte kafalar sürekli karışıyor. Bu konudaki son gelişmeleri Emlakwebtv’ye anlatan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni yayınlanan özelgeye kentsel dönüşümde kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde kira yardımına gelir vergisi ödenme döneminin bittiğini söylüyor.

Kiraz, şöyle konuşuyor: “Özellikle çok yoğun bir inşaat faaliyetinin sürdürüldüğü bu dönemde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa maliklerinin müteahhit tarafından kendilerine yapılan kira yardımları veya tahliye yardımlarını nasıl vergilendirecekleri konusu hep önemli bir sorun olarak görülmüştür.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yayınlamış olduğu bir özelge ile bu konudaki sorulara çok açık bir cevap vermiştir. Buna göre, binanızı kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ile inşaat şirketine verilmesinde inşaat şirketi tarafından yapılan kira yardımları, tarafınıza verilecek dairelerin inşası için yapılan harcamaların bir unsuru olup iktisap edilen gayrimenkulün maliyet bedeli içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle müteahhit tarafından yapılan kira yardımları için tarafınızca herhangi bir beyanda bulunulması gerekmemektedir.”

Gelir vergisi artık ödenmeyecek!
Ali Güvenç Kiraz, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu özelge ile artık kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayan arsa sahiplerine yapılan kira yardımları inşaat bedeli içerisinde kabul edilen bir değer olarak sayılmış ve beyanname verilerek gelir vergisi olarak ödenmesine gerek olmadığı açıklanmıştır.

Diğer taraftan aynı özelge ile kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi ile inşaat şirketinden alınan söz konusu gayrimenkulün,

-Tamamının iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde, topluca bir defada bir kişiye satılmasından elde edilen kazancın, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesi hükmü gereğince, "değer artış kazancı" olarak vergilendirileceği,

- Aynı kişiye farklı tarihlerde, farklı kişi veya tüzel kişilere aynı tarihte, değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen yıllarda, bir kısmının teslim alındığı takvim yılı içerisinde toplu olarak, diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde toplu olarak satılması durumunda ise elde edilecek kazancın "ticari kazanç" hükümlerine göre vergilendirileceği tabiidir.”

Böylece gelir vegisi hesaplamalarında önemli değişiklikler olacak.