GİSP’ten İstanbul nasıl markalaşır paneli

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu, ‘Gayrimenkul için Strateji Toplantıları’nın ilkini ‘İstanbul’un Markalaşması’ konusuna ayırdı

GİSP’ten İstanbul nasıl markalaşır paneli

5 Aralık 2012 / emlakwebtv
Gayrimenkul İçin Strateji Platformu (GİSP), Türk gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren konuları tartışmaya açacağı ‘Gayrimenkul için Strateji Toplantıları’nın ilkini ‘İstanbul’un Markalaşması’ konusuna ayırdı.
“Dünyada rekabet artık şehirler arasında yaşanmakta; şehirlerin, hem dünya hem ulusal ekonomilere yön verici özellikleri giderek ön plana çıkmaktadır. ‘Marka şehir’ ve ‘rekabetçi şehir’ gibi kavramlar bu dönemde daha fazla konuşulur hale gelmiştir. Başta İstanbul olmak üzere, diğer önemli şehirlerimizin bu yarışta geri kalmamaları gerekiyor. Türk gayrimenkul sektörünün gelişmesinde şehirlerin 'markalaşması' önemli bir araçtır. Gayrimenkul sektörünün şehrin markalaşmasına yapacağı katkı ise kritik önemdedir.” Güşüncesinden yola çıkılarak, İstanbul’un gayrimenkul sektöründe nasıl markalaşabileceği konusuna dikkat çekebilmek için GİSP, farklı alanlardan uzmanları aynı masa etrafında toplayarak, İstanbul’un dünya gayrimenkul sektöründe markalaşmasını tartışmaya açıyor.

Panelde, kentlerimizin mimari niteliklerinin, yaya dolaşımının, kentsel parkların, sosyal ve kültürel altyapılarının bilinçli bir ‘strateji’ çerçevesinde geliştirilmesinin markalaşmaya nasıl etki ettiği ve bunun, kentlerin uluslararasılaşmasına nasıl katkı sağladığı da örneklerle paylaşılacak.

“İstanbul’un Marka Değerinin Yükseltilmesi” başlıklı panel, 13 Aralık 2012 Perşembe günü 09:30 - 12:30 saatleri arasında Yapı-Endüstri Merkezi’nde gerçekleşecek.

Panel katılımcıları:
Moderatör: Hakan Gümüş (GİSP Bşk. Yard., EA İnşaat)
Konuşmacılar:
Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu Belediye Başkanı)
Firuz Soyuer (DTZ Pamir & Soyuer)
Güniz Çelen (Çelen Değerleme)
Muhterem İlgüner (Brandassist)
Prof. Dr. Murat Güvenç (Y. Şehir Plancısı, İstanbul Şehir Üniversitesi)
Ömer Şengüler (Global Magic Brands)