Global kredi büyümesinde geri adım

Türkiye, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa sahip "gelişmekte olan 3 ülke" arasında kalmaya devam etti

Global kredi büyümesinde geri adım

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, sistemik riske karşı yüksek kırılganlık içeren "gelişmekte olan ülke sayısını" 3'e düşürdü. Türkiye 3 "yüksek riskli ülkeler" konumunu korumayı sürdürdü.

Fitch'den Türkiye'yi üzecek bir veri daha
Fitch Ratings tarafından bugün yayınlanan Makro-İhtiyati Risk Monitörü raporu, 2016 yılı reel kredi büyümesinin oldukça düşük bir düzeyde gerçekleştiğinin altını çizdi. Rapora göre bu düşüş 2009 yılındaki global finansal krizden bu yana gözlemlenen en alt seviyeye işaret etti. Raporun Türkiye'yi de bağlayan kısmı ise ,"gelişmekte olan ülkeler arasında makro ihtiyacti risk göstergesi" sistemik riske karşı yüksek kırılganlığa işaret eden MPI 3 seviyesine sahip ülke sayısının 5'ten 3'e indirilmesi oldu. Bolivya ve Çin'in MPI 3 değerinden MPI 1 seviyesine gerilediği gözlemlenirken Etiyopya ve Venezuela ile birlikte Türkiye listede kalmaya devam etti.

Kredi büyümelerinde negatif hava
Fitch tarafından takip edilen ülkelerin yüzde 59'unun kredi büyümesinde yavaşlama saptayan rapor, diğer taraftan 4 ülkeden birinin kredi büyümesinin negatif olduğuna da dikkat çekti. 2016 yılı itibarıyla gelişmekte olan piyasaların lobal kredi büyüme yavaşlamasında yüzde 3.8'e düşüşün, negatif görünüm üzerinde etkili olduğu izlenimini paylaşan Fithch, gelimşi ekonomilerde ise kredi büyüme oranının ekonomik büyümeye paralel olarak yüzde 2.6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Gelişmekte olan piyasalarda kredi büyüme oranı 2010-2015'i kapsayan 5 yıllık dönemde yüzde 8.5 oranında büyüme kaydetmişti. Bölgelere göre kredi büyümesinde ise Ortadoğu ve Afrika bölsgesi medyan kredi büyüme oranı yüzde 1.7, Latin Amerika'Da yüzde 4 ve Avrupa'da ise yüzde 1.7 olarak gerçekleşti.