Göl yoksa Burdur da yok

Vaillant Türkiye, doğa derneği tarafından yürütülen Burdur Gölü’nü kurtarma projesine destek veriyor

Göl yoksa Burdur da yok

28 eylül 2012 / emlakwebtv
Vaillant Türkiye,  Doğa Derneği’nin 2007 yılından bu yana yürüttüğü Burdur Gölü projesine destek veriyor. Düzenlenen basın toplantısında Doğa Derneği Burdur Gölü Projesi Koordinatörü Ayşe Sargın, gölde yaşanan çekilmenin boyutu, sebepleri ve yaratacağı sonuçlar konusunda katılımcılara detaylı bilgi verdi.

Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz da, Doğa Derneği’nin özel şirketlerle iş birliği yapma konusunda çok titiz davrandığını, Vaillant Türkiye’yle birlikte hareket etme kararını vermeden önce pek çok toplantılar ve araştırmalar yaptıklarını belirtti.
Toplantıda konuşma yapan Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın, “Küresel ısınma, fosil yakıtlardaki hızlı tükenme ve ekolojik sorunların gün geçtikçe artan bir oranda insan yaşamına olumsuz etkilerinin gözlemlenmesi devletler, özel şirketler, sivil toplum kuruluşları ve bireysel açıdan herkesin gündemini yoğun olarak meşgul ediyor. Markaların liderliği; toplumda yaptığı veya katkıda bulunduğu değer ve her alanda fark yaratması ile toplumun saygısını kazanması ile mümkündür” dedi.
Toplantıda ayrıca Doğa Derneği aracılığıyla, Doç. Dr. Erhan Akça tarafından “Burdur Gölü Kapalı Havzası için Yeni Tarımsal Ürün Deseni Önerisi” raporu da kamuoyu ile paylaşıldı.
Rapor; Burdur Gölü’ndeki kurumayı durdurmaya yönelik olarak göl havzasındaki tarımsal faaliyetlerde yanlış ve aşırı su kullanımını önlemeyi hedefliyor. Çalışmada çiftçilerin mevcut ekonomik gelirlerini azaltmayan, ancak havzanın toprak ve iklim yapısına uygun, az su tüketimine ve doğru sulamaya dayalı yeni bir tarımsal ürün deseni öneriliyor. Bu çalışmanın sonuçlarının, revizyon sürecinde olan Burdur Gölü Yönetim Planı’nda yer alacak su ve tarım planlamasına entegre edilerek, gölü besleyen akarsular ve yer altı sularına yönelik baskıların azaltılmasının sağlanması hedefleniyor.