Gözde tatil mekanında icralık konutlar!

Popüler tatil mekanları arasında yer alan Kuşadası’nda icralık konut arayanlar tıklayın

Gözde tatil mekanında icralık konutlar!

Kuşadası 1. İcra Dairesi, Aydın’ın Kuşadası'nda yer alan gayrimenkulleri 16 Eylül 2014 günü saat 09.00 ile 09:10 arası ihaleye çıkarıyor.

Toplam bedeli 1 milyon 950 bin TL gayrimenkullerin satışı açık arttırma usulüyle gerçekleştirilecek. Satışa konu olan taşınmazların yüzölçümleri 5.779,83 metrekare ve 7.268,70 metrekare arasında değişiyor.

İhale İlanı

T.C Kuşadası 1. İcra Dairesi Taşınmazın Açık Arttırma İlanı

TAŞINMAZIN

Özellikleri: Aydın Kuşadası Davullar Köyü'nde yer alan taşınmazların yüzölçümleri 5.779,83 metrekare ve 7.268,70 metrekare arasında değişmektedir.

Kıymeti: 1. 950.000.00 TL

1. Satış Günü: 16/09/2014 günü 09:00 ile 09:10 arası

2. Satış Günü: 13/10/2014 günü 09:00 ile 09:10 arası

Satış Yeri: Kuşadası Adalet Sarayı

Satış şartları

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi %0 5,69, KDV % 18, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.(Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/53 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/07/2014