2014 yapı ruhsat izin istatistikleri

2014 yapı ruhsat izin istatistikleri

Yılın ilk altı ayında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6'lık bir artış kaydedildi

2014 yapı ruhsat izin istatistikleri

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.6'lık bir artış yaşandı. Yapı İzin İstatistikleri Ocak-Haziran 2014 İstatistiklerini açıklayan TÜİK'e göre, yapı ruhsatındaki artışla birlikte yüzölçümü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.8, değer yüzde 50.4, daire sayısı ise yüzde 27.4 oranında artış gösterdi. Yapı Ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümünü 112.6 milyon metrekare olarak açıklayan TÜİK'e göre, bu pay içerisinde konut payı yüzde 56.7 ve 63.8 milyon metrekare olarak gerçekleşti. Diğer kısım ise 29.9 milyon metrekare ile konut dışı, 18.9 milyon metrekare ile de ortak kullanım alanlarından oluştu. Özel sektör payı yüzde 88'in üstündeYapı  sahipliğine  göre, özel  sektör  99,5  milyon m²  (%88,3)  ile  en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,3 milyon m² (%10,0) ile devlet sektörü ve 1,9 milyon m² (%1,7) ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 525 bin 520 dairenin 496 bin 431’i özel sektör, 21 bin 344’ü devlet sektörü ve 7 bin 745’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.İllere göre dağılımİllere göre 17,1 milyon m2 (%15,2) ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u, 11,0 milyon m² (%9,8) ile Ankara, 5,3 milyon m² (%4,7) ile Kayseri illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Tunceli ve Ardahan oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 97 bin 848 adet (%18,6) ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 41 bin 900 adet (%8,0) ile Ankara ve 25 bin 876 adet (%4,9) ile Kayseri illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Muş ve Hakkari oldu.Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların yüzölçümü %39,9 arttı2014 yılının ilk altı ayında bir önceki yıla göre belediyeler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen yapıların bina sayısı %34,5, yüzölçümü %39,9, değeri %56,3, daire sayısı %32,4 oranında arttı. Yapıların   toplam   yüzölçümü   82,9  milyon m2  iken;  bunun  49,4  milyon m²’si  (%59,6)  konut,  21,1 milyon m2’si (%25,5) konut dışı ve 1...