6331 sayılı kanun nedir

6331 sayılı kanun nedir

TMMOB yaptığı bir basın açıklaması ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'da değişiliklik yapılmasına dair torba yasanın TBMM gündeminden çıkarılmasını istedi

6331 sayılı kanun nedir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM gündeminde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine bir basın açıklaması yaptı.19 kanun ve KHK değişikliğe uğrayacakYaptığı açıklamada TBMM Başkanlığı'na Başbakan imzasıyla sunulan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' tasarısıyla 19 kanun ve KHK'nin değişikliğe uğrayacağını belirten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yapılan düzenlemenin yaratacağı etkilerin 'yurttaşlar' tarafından bilinme hakkının engellendiğini savundu. İşte TMMOB'nin basın açıklamasından bazı başlıklar:İş güvenliğine uyma yükümlülüğü işçiye yükleniyor'Torba yasa iş güvenliğine uyma yükümlülüğünü işçiye yüklemiş, işvereni ise sorumluktan muaf tutmuştur. Hatta işverene yasada belirtilen yükümlükleri yerine getirmediği gerekçesiyle işçiyi işten atma hakkı tanımıştır. Yani Soma'da, Ermenek'te, asansör kazasında, işçileri taşıyan araçların devrilmesi vb cinayetlerde işçiler yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmalı ki, torba yasaya böyle bir hüküm eklenmesi ertelenemez bir görev olmuştur'Kazalara sebebiyet veren işverenler affedildiTorba yasada, şimdiye kadar bu yasa hükümlerini yerine getirmemiş işverenlerin para cezaları affedilirken, işçilere iş akitlerini sona erdirme gerekçesi üretilmesi oldukça anlamlıdır.İşyerlerine güvenlik notuYasa, çok tehlikeli işyerlerinde A, tehlikeli işyerlerinde B, az tehlikeli işyerlerinde ise C belgeli iş güvenliği uzmanı çalıştırmayı koşul olarak düzenlemiş iken, torba yasanın getirdiği değişiklik ile 2018 yılına kadar çok tehlikeli işyerinde B belgeli, 2017 yılına kadar da tehlikeli işyerlerinde C belgeli iş güvenliği uzmanı çalışacaktır. Torba yasa kendi içinde kendisi ile çatışan ve yasa hükümlerini erteleyen hükümler içermektedir.İş güvenlik uzmanı istihdamı zorunlu olmaktan çıkıyorTorba yasada İmar ve Yapı Denetim Yasası'nda teklif edil...