Adalar imar planı

Adalar imar planı

İstanbul’un Büyükada ve Kınalıadası’nda belirlenen bazı alanların imar planları 31 Ekim’de askıdan iniyor.

Adalar imar planı

İstanbul’un Büyükada ve Kınalıadası’ndaki bazı alanların 2 Ekim’de askıya çıkarılan imar planları 31 Ekim’de askıdan indiriliyor.Bu alanlar şöyle;Büyükada Yalı Mahallesi’nde 27 ada, 16 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Tadilatı 31 Ekim 2014’te askıdan indiriliyor. Söz konusu plan 21 Temmuz’da tasdiklenerek, 2 Ekim tarihinden askıya çıkarılmıştı.Kınalıada Kınalıada Mahallesi’nde 7 pafta, 1 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatı 31 Ekim 2014’te askıdan indiriliyor. Söz konusu plan 21 Temmuz’da tasdiklenerek, 2 Ekim tarihinde askıya çıkarılmıştı. ...