Akkuyu ngs basın açıklaması

Akkuyu ngs basın açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Santrali ÇED raporunu onayladı. Onayın Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceği güne denk gelmesi dikkat çekti

Akkuyu ngs basın açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) raporunu onayladığını açıkladı. Açıklama, Putin'in Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği 1 Aralık tarihinde yapıldı. Bakanlık web sitesinden duyuruldu:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan açıklamada, toplamda 3720 sayfa ve 22 ekten oluşan Nihai ÇED rapurunun, 56 kurum/kuruluş tarafından incelenerek, komisyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip olarak halkn görüşüne açıldığı iddia edildi. Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Akkuyu Nükleer açıklaması'Bu süreçte Bakanlığımıza / Mersin Valiliğine iletilen görüş, öneriler Nihai ÇED Raporunda değerlendirilmiştir. ÇED sürecinde, Sivil Toplum Kuruluşları (TEMA, Yeşil Barış vb) ve yöre halkından temsilciler İDK (inceleme değerlendirme komisyonu) toplantılarına da katılarak sürece katkı sağlamışlardır.- İnceleme-değerlendirme komisyonunda yer alan kurum kuruluş ve enstitülerin sayıca fazlalığı, karşımıza oldukça kapsamlı bir ÇED Raporu çıkmasına neden olmuştur. ÇED Raporu hazırlanırken 1974-2010 yılları arasında üniversiteler ile kamu kurumları tarafından yapılmış olan jeolojik ve jeofizik etütler, sismolojik, sismoteknik incelemeler, meteorolojik çalışmalar, sismik tehlike çalışmaları vb. yaklaşık 250 farklı teknik çalışmanın yanı sıra ilgili literatür bulguları da değerlendirilmiştir.- Akkuyu NGS Projesi, basınçlı suyun yavaşlatıcı ve soğutucu olarak kullanıldığı, basınçlı su reaktör teknolojisine dayalıdır. TAEK 16.08.2012 tarih ve 124/1 sayılı Nükleer Enerji Komisyonu Kararı ile Novovoronezh-2'yi Akkuyu NGS'nin referans santrali olarak kabul etmiştir. Bu durum, Akkuyu NGS'nin yapımı ve inşaatı için kontrol edilmiş modern bir teknolojinin kullanıldığını ortaya koymaktadır.- Radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde yönetimi (işlenmesi ve sahada geçici süre ile depolanması) NGS'nin tüm işletme süresi boyunca Proje Şirketi tarafından gerçekleştirile...