Ankara belediyesi arsa ihalesi

Ankara belediyesi arsa ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı’nda bulunan 2 arsayı satışa çıkardı.

Ankara belediyesi arsa ihalesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gölbaşı’nda yer alan 2 arsayı ihale yoluyla satacak. İhale, 4 Şubat 2016 tarihinde yapılacak. 2000 ve 6358 metrekarelik büyüklüğe sahip arsaların muhammen bedelleri 20.895.000,00 ile 5.000.000,00 lira olarak belirlendi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından: Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 36. maddesi gereğince,  Kapalı Zarf usulü ile peşin bedelle öncelikli olarak toptan; toptan teklif gelmemesi halinde ayrı ayrı satışı mülkiyet satışı yapılacaktır. 1 - İhale 04.02.2016 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5’deki Belediye Hizmet binasının 18. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır. 2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Hipodrom Caddesi No: 5 Belediyemiz hizmet binası 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Taşınmazlar Şube Müdürlüğünde görülebilir. 3 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı ‘‘ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları ’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;  - Kimlik ve Yetki Belgeleri,                                      - Yer Görme Belgesi, - İkametgah Belgesi,                    &n...