Çed yönetmeliği

Çed yönetmeliği

Yeni ÇED Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çed yönetmeliği

Yeni ÇED Yönetmeliği 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetlerin Bakanlığa ya da İl Müdürlüklerine ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlü olduğu vurgulandı.Çevre Bakanlığı'ndan ÇED açıklamasıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Avrupa Birliği ÇED Direktifi ile sınıraşan ÇED hariç, uyumlaştırma sağlanmıştır.• Uygulamalardaki sıkıntılar dikkate alınarak ek-1 ve ek-2 listelerinde düzenlemeler yapılmıştır.• Yönetmeliğin daha anlaşılır ve uygulanabilir olması için ilgili düzenlemeler yapılmıştır.Hangi kurumlar ÇED kapsamına alında-AVM'lerin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu değildir. AVM'ler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyalarının değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunulması gerekmektedir.-Golf tesisleri, alan sınırlaması kaldırılarak ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır.-Kurulu gücü 25 MWm olan HES projeleri yapılan değişiklik ile bu değer 10 MWm indirilmiştir.-Dip tarama projeleri deniz ve göllerin temizlenmesi amacıyla yapıldığından, 50.000 m3 sınırına çekilerek ÇED Yönetmeliğine tabiidir.-Hastaneler ve diyaliz merkezleri ÇED Yönetmeliği kapsamından çıkarılmıştır.-Toplu konut projelerinin ÇED Yönetmeliğinden muaf olması söz konusu olmayıp, 500 konut ve üzeri ÇED Yönetmeliğine tabiidir.-Demiryolları ile ilgili muafiyet sözkonusu olmayıp ÇED Yönetmeliğine kapsamına alınmıştır.-Göl hacmi 10.000.000 m3 ve 5.000.000 m3 baraj veya göletler ne amacıyla kullanılırsa kullanılsın ÇED Yönetmeliğine tabiidir.-100.000.000 m3 su aktarma projeleri AB direktifinden uyarlanmıştır.-Seramik, 1000 ton/yıl ve üzeri ÇED yönetmeliğine tabidir.-Beyaz eşya boyama ile ilgili madde kapsamında tank hacmi artırılarak yönetmelik kapsamına alınmıştır.Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, k...