Çengelköy imar durumu

Çengelköy imar durumu

İstanbul Anadolu Yakasında yer alan Çengelköy, Üsküdar ilçesine bağlıdır. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında yer alır

Çengelköy imar durumu

İstanbul Anadolu Yakasında yer alan Çengelköy, Üsküdar ilçesine bağlıdır. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında yer alır.1960’lı yıllarda Çengelköy’de Rumlar yaşamakta olup, sebze ve meyve yetiştiriciliği yapardı. Bu yüzden Çengelköy’ün ilk adı Protos Diskos olarak bilinir. Ta Metanias olarak değiştirilen bu ismin geldiği nokta ise; fakir ailelerin kızları bu bölgeye fuhuş yaptırılmak için getirilmesidir. MS 5.yy’da Malabora’nın yeğeni 9. Justinianos kendini halka sevdirmek için birçok inşaat çalışmaları yaparak Sİngelköy adını verdi. İstanbul fethinden sonra Çengelköy adını alan semtte yaşam Lale Devri’nden sonra başladı. İlk yapılaşmalar ise Bizans döneminde kiliselerin yapımıyla başladı.Toplam 7 mahalleden meydana gelen Çengelköy’de birçok tarihi yapı yer almaktadır. Bu yapılar arasında çeşmeler, camiler ve yalılar bulunmaktadır. Yalıları ile ünlü olan Çengelköy’de birçok markalı konut projesi de geçtiğimiz yıllarda yapılmaya başlamış olup, hızla devam etmektedir.Çengelköy imar durumuÜsküdar Çengelköy Mahallesi 193 pafta, 877 ada, 36 sayılı parselin bir kısmı ve bir kısım tescil dışı alana ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği onaylandı. 18 Ağustos 2014’te askıya çıkan Çengelköy imar planı, 30 günlük askı sürecinden sonra askıdan inecek.Çengelköy imar planı ile ilgili bilgiler ise şöyle;1. Tasdik sınırı içindeki alan özel sosyal kültürel tesis alanıdır2. Özel sosyal kültürel tesis alanında TAKS=0,35, H=2 kattır. Boğaziçi planlama alanında kotlandırma ve mimar projelendirme en fazla 1 bodrum kat açığa çıkacak şekilde yapılacaktır. Açığa çıkan bodrum kat bina kontürünü aşamaz ve iskan edilebilir. Açığa çıkan bodrum kat haricinde otopark amaçlı kullanılacak diğer bodrum katlar ise tamamı zemin kotu adlında kalmak ve çekme mesafelerini aşmamak kaydıyla yapılabilir.3. Özel sosyal kültürel tesis alanında kültür merkez kütüphane, müze, sergi-konser-konferans salonu gibi kültürel yapılar teknik eğitim merkezi, öğrenci yurdu, bilgi-beceri-meslek edind...