Çeşme satılık tarla

Çeşme satılık tarla

Çeşme Satış Memurluğu, Çeşme’de ihale yoluyla tarla satıyor

Çeşme satılık tarla

Çeşme Satış Memurluğu, İzmir’in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi’nde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazı 16 Ekim 2014 tarihinde saat 13:30 ile 13:40 arasında ihaleye çıkarıyor.13 milyon 653 bin 849 TL bedele sahip tarlanın satışı açık arttırma usulüyle yapılacak.Tarlanın ihale ilanıT.C ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleriTAŞINMAZINÖzellikleri:  İzmir  İli Çeşme İlçesinde yer alan tarlanın tamamı 13.653.849 TL bedelle satılacaktır.Kıymeti: 13.653.849 TLİmar Durumu: Söz konusu parsel 09.08.2011 gün 6216 sayılı kurul kararı gereği 2.derecede doğal sit+3.derecede Arkeolojik sit ve kısmen de 1. derece doğal sit alanında 01.04.2005 gün ve 479 sayılı kurul kararı gereği onaylanan koruma amaçlı tesis alanında kalmaktadır. 3194 sayılı imar kanunun 18.maddesine tabidir. Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kurulunun 05.01.19999 gün ve 658 sayılı ilke kararı uyarınca sondaj kazısının ilgi müze denetiminde yapılmasında sonra inşaat izni verilebilir.KDV Oranı: %181.Satış Günü 16/10/2014 13:30 ile 13:40 arasında2.Satış Günü 12/11/2014 13:30 ile 13:40 arasında1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tah...