Çevre yatırımları

Çevre yatırımları

2015 yılında tüm ülke çapında, başta Belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektörün çevresel harcamaları 25.9 milyar TL'yi buldu. TÜİK verilerine göre bu harcamaların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 1.3 oldu.

Çevre yatırımları

2015 yılında Türkiye, başta belediyeler olmak üzere kamu ve özel sektör toplamında çevresel yatırımlar için 25.9 milyar TL harcadı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan 2015 yılı "Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri"ne göre söz konusu rakamın, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 1.3 olarak gerçekleşti Kamunun payı yüzde 78.1 2015 yılı içinde yapılan söz konusu yatırımlarda kamunun payı yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşirken, özel sektörün payı yüzde 21.9 seviyesinde kaldı. Kamu içinde de en yüksek pay yüzde 86.1 ile belediyelerden geldi.  En yüksek harcama atık yönetimine yapıldı Yapılan yatırımlar içinde en yüksek pay ise atık yönetiminin oldu. Bu kategoriye yüzde 38.7'lik pay içeren bir harcama aktarılırken, su hizmetlerinin payı yüzde 34 düzeyinde gerçekleşti. Diğer taraftan atıksu yönetiminin toplam harcamalar içindeki payı da yüzde 18.4 düzeyinde gerçekleşti. Yine 2015 yılı içinde çevresel gelirler 21.3 milyar TL olurken, bu gelirlerin yüzde 59'u kamu sektöründe, yüzde 41'i ise özel sektörden elde edildi. Diğer taraftan aynı dönemde çevresel faaliyetler için istihdam edilen kişi sayısı 81 bin düzeyinde kayıtlara geçti.  ...