Darülaceze bina bakım ihalesi

Darülaceze bina bakım ihalesi

İBB, Darülaceze Bainaları’nın bakım ve onarım inşaat işini 15 Eylül’de ihaleye çıkarıyor

Darülaceze bina bakım ihalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB), İstanbul Darülaceze Binaları’nın bakım ve onarım inşaat işi ihalesini 15 Eylül 2014’te saat 11.30’da gerçekleştirecek. Bakım ve onarım işi toplamda 150 günde bitecek. Söz konusu ihale, İstanbul  Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.İHALE İLANI:İHALE2014/96758 İKN. İST.B.B.BŞK.SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İŞLERİ MÜDÜR - Evrak No: 264İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİBİNA BAKIM ONARIMI YAPTIRILAC AKTIRİBB Darülaceze Binalarının Bakım ve Onarım İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.İhale Kayıt Numarası: 2014/967581- İdarenina) Adresi: Kemalpaşa Mh. Atatürk Bulvarı Zerrin Apt. 48 FATİH/İSTANBULb) Telefon ve faks numarası:2124552580 - 2124552615c) Elektronik Posta Adresi: tesislerbakimonarim@ibb.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/2- İhale konusu yapım işinina) Niteliği, türü ve miktarı : İBB Darülaceze binalarında 232 iş kalemi bakım ve onarım işleri yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer: Kayışdağı Caddesi Ataşehir/ İSTANBULe) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.3- İhalenina) Yapılacağı yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Merter Ek Hizmet Binası M. Nezihi Özmen Mah. Keresteciler Sitesi Kasım Sk. No: 62 Kat:4 Merter Güngören/İSTANBULb) tarihi ve saati: 15.09.2014 - 11:304. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya San...