Doğal sit alanı nedir

Doğal sit alanı nedir

2014 yılında başlattığı proje ile "Sit Alanı" tanımına yeni bir düzenleme getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tanımlanan üçüncü tür bölgelere konut ve turizm tesisi izni verecek

Doğal sit alanı nedir

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2014 yılında başlatılan "Doğal Sit Alanlarının Ekolojik temelli Bilimsel Araştırma Projesi"nde son aşamaya gelindi. Klasik "Sit Alanı" tanımı ve düzenlemesinin değiştiği proje ile birlikte yeni bir sınıflama oluşturuldu.  Projeden doğan Sit Alanı tanımı Hürriyet Gazetesi'nde yer alan Aysel Alp imzalı habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan araştırma sonrasında "Sit Alanları" tanımına ilişkin klasik kategoriler yerini 3 maddeden oluşan yeni bir sınıflamaya bıraktı. Yeni düzenlemede: - Kesin Korunacak Alanlar: Yapılan düzenlemede söz konusu maddede kriterler "Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Bu alanlarda bilimsel çalışmalar dışında hiç bir şekilde giriş yapılmayacak - Doğal yapısı değişmemiş ya da az değişmiş ve insan faaliyetlerinden etkilenmemiş yerleri tanımlayan "Nitelikli Doğal Koruma Alanları" ilk kategoriyi oluşturdu. Bu kategori aynı zamanda doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin de korunduğu alanlar olarak belirlendi. - Üçüncü tip kategori ise "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tanımlandı. Bu alanlar ilk iki kategorinin çevresindeki alanları kapsıyor Üçüncü tip kategoriye inşaat izni Yapılan çalışmalar sonrasında ilk iki maddede herhangi bir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyeceği buna karşın "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tanımlanan maddede ise yapılaşma izni uygulanacağı belirtildi. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz tekinsoy, üçüncü kategoride sınırlı yapılaşmanını bulunacağını belirterek: "İlk iki kategorinin çevresindeki alanlarda düşük yoğunluklu konut v...