Drina köprüsü romanı

Drina köprüsü romanı

Köprü dünyada, İvo Andriç'in Nobel edebiyat ödülü alan Drina Köprüsü adlı romanı ile tanınıyor.

Drina köprüsü romanı

Mimar Sinan'ın 81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eseri bulunuyor. Drina Köprüsü de Mimar Sinan'ın eserleri arasında bulunuyor. 16.yüzyılda Sadrazam Mehmed Paşa'nın emri üzerine Mimar Sinan tarafından yapımına başlanan Sokollu Mehmet Paşa köprüsü Bosna-Hersek’in doğusunda yer alan Vişegrad’da bulunuyor. Köprü, 1577'te Drina Irmağı üzerine 11 gözlü olarak inşa edildi. Köprü, Drina Irmağı’nı kuzey-güney doğrultusunda kesiyor. Eni 7 metreden biraz geniş, uzunluğu 180 metreye yakın olan Drina Köprüsü büyük kesme taş bloklardan inşa edildi. 20. yüzyıl sonunda Bosna-Hersek'te yaşanan iç savaş döneminde köprü ciddi hasarlara uğradı. Köprünün bulunduğu nehir üzerine yapılan baraj nedeni ile bölgedeki su rejiminin değişmesi sonucu temellerinde ve ayaklarında ciddi hasarlar ortaya çıktı. Drina Köprüsü’nün restorasyonu Cemal Biyediç Üniversitesi ile işbirliği içerisinde T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirildi. Köprü dünyada, İvo Andriç'in Nobel edebiyat ödülü alan Drina Köprüsü romanı ile tanınıyor. Drina’nın yazarı İvo Andriç Nobel Edebiyat Ödülü’nü 1961 senesinde kazanan İvo Andriç, Drina Köprüsü'nün bulunduğu Vişegrad’da büyük sevgi ve saygıyla anılıyor, resimlerini kasabanın hemen her yerinde görmek mümkün. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları Vişegrad’da geçen Andriç’i...