Edirne icralık arsa

Edirne icralık arsa

Edirne’nin Merkez ilçesinde 3 milyon 900 bin liraya arsa satılacak.

Edirne icralık arsa

Edirne Belediye Başkanlığı, kentin Merkez ilçesinde yer alan 6.263,33 metrekarelik arsanın satışını gerçekleştirecek. İhale yoluyla satılacak arsanın bedeli 3 milyon 900 bin lira.   “EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İli: Edirne İlçesi: Merkez Mahallesi/mevkii: Kirişhane KTK. Sayfa no: 6740 Pafto no: 49 M-I-c Ada no: 2243 Parsel no: 2 Cinsi: Arsa Miktarı: 6.263,33 m2 Hisse miktarı: TAM Tahmini satış bedeli: 3.900.00.00 TL Geçici teminat bedeli: 117.000.00 TL İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: a- Kişilerden; İkametgah belgesi, Nüfus cüzdan sureti. b- Tüzel kişilerden: Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ''Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi'' ve imza sirküleri c- Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetini devam ettirdiğine dair belge. d-İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2016 yılında düzenlenmiş vekaletname. e- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noterden onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi. f- İsteklilerin 2886 sayılı yasasının 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı belge. g- Talipli ihale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. İsteklilerin Geçici teminata ait banka mektup veya makbuzu ile birlikte 09.02.2016 Salı günü saat 14:00'de belediye Encümeni'ne başvurmaları gerekmektedir. Teklifler posta ile gönderilecektir.”  ...