Fu gayrimenkul yatırım danışmanlık

Fu gayrimenkul yatırım danışmanlık

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, FU Gayrimenkul’e, şirket içinde yüzde 50-50 kadın ve erkek dağılımı nedeniyle teşekkür belgesi verdi.

Fu gayrimenkul yatırım danışmanlık

Banka ve kurumlara sağladığı ipotek tesisi hizmetiyle sektörünün zirvesinde yer alan FU Gayrimenkul, Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri Töreni’nden ‘Teşekkür Belgesi’ ile döndü. FU Gayrimenkul’e ‘Teşekkür Belgesi’ni, uzmanlık gerektiren iş ve işlemlerinde kadın istihdamında yüzde 57, karar alma mekanizmasında ise yüzde 46'lık kadın yönetici oranı getirdi. Bu rakamlarla Türkiye ortalamasının üzerinde olan FU Gayrimenkul; işe alım süreçlerinde yaş, bedensel engeller, etnik köken, cinsiyet, ırk, renk, din, medeni hal, cinsel tercih ya da algılanan farklar ayrımı yapmadığını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bul: Kadınlar için cam tavanları kaldırdık Konuya ilişkin FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Ertuğrul Bul, ulaştıkları başarının ardında kadın çalışanlarının üstün başarısı kadar, kadın istihdamına açık bir organizasyonel yapının tanımlanmış olmasının da önemli bir payı olduğunu söyledi. Bul, “Günümüzde kadınlar iş hayatına giderek artan oranda katılmakta ancak yönetim kadrolarında yeterince yer alamamaktadırlar. Bu duruma yol açan pek çok neden olmakla birlikte, yapılan araştırmalarda kadınların ötesine geçemedikleri bir ‘cam tavan’ın altında çalışmak zorunda kaldıkları belirtilmektedir. Cam tavan, kadınlar ile üst yönetim arasında yer alan, kadınların iş hayatındaki başarı ve liyakatlarına bakılmaksızın ilerlemelerini engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engelleri nitelemektedir. FU, uyguladığı insan kaynakları politikalarıyla cam tavanları kaldırmıştır. Kadın öğrencileri esnek staj saatleri ile destekleme, istihdam arayışında evli-bekâr, çocuklu-hamile-çocuksuz gibi farkları değ...