Gayrimenkul yatırım fonu avantajları

Gayrimenkul yatırım fonu avantajları

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte inşaat ruhsatına sahip projeler kapsamındaki bağımsız bölümlerin fon portföyüne dahil edilmesine karar verildi

Gayrimenkul yatırım fonu avantajları

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde değişiklik öneren tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tebliğ ile birlikte inşaat ruhsatı alınmış projelere ait bağımsız bölümler de inşaatın tamamlanma oranı gözetilmeksizin fon portföyüne dahil edilebilecek. Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde değişiklik Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu duyurusuna göre, bu kapsama T.C. Başkabanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler ya da İller Bankası A.Ş. ya da bunlara bağlık ortaklıklar, iştirakler ya da yönetim kurulu adayı oluşturma gibi haklara sahip firmalar tarafından hayata geçirilenler projeler dahil oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de şu ifadelere yer verildi: "Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İller Bankası A.Ş., belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve/veya yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazının bulunduğu şirketler tarafından gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsamındaki bağımsız bölümler, inşaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın, fon portföyüne dahil edilebilir.”  Eski tebliğe ek Yeni eklenen maddeye ek olarak halen geçerli olan tebliğ de kurcu ve portföy yöneticisi fon portfyünün yönetiminin, gayrimenkul projelerine hiçbir şekilde yatırım yapamayacağı şartını içeriyordu. Aynı tebliğ, fon portföy yönetiminin gayrimenkullerin inşaat işlerini kendisinin üstlenmesine ve bu gaye ile personel ve ekipman edinmesine de olanak tanımıyordu.    ...