Gelir dağılımı 2016 istatistikleri

Gelir dağılımı 2016 istatistikleri

2015 yılında Türkiye'nin gelir seviyesi en yüksek üç kenti Ankara, İzmir ve İstanbul oldu. Listenin en altında ise Doğu ve Güneydoğu kentleri bulnuyor

Gelir dağılımı 2016 istatistikleri

Türkiye'de bölgesel gelir dağılımı uçurumu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son verilerce de doğrulandı. 2015 yılına ait "Gelir ve Yaşam koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları"na göre, Türkiye'nin en yüksek ve en düşük gelirine sahip kentleri şu şekilde belirlendi: En yukarıdaki üç şehir 1- Ankara: Türkiye'nin başkenti, hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek olduğu bölge olma nitelği taşıyıor. Ankara'da yıllık gelir kişi başına 22 bin 516 TL düzeyinde.     2- İstanbul: Hanehalkının yıllık kullanılabilir fert gelirinden, Ankara'yı mega kent İstanbul takip etti. İstanbul'un geliri 22 bin 67 TL düzeyinde gerçekleşti     3- İzmir: İzmir yıllık 19 bin 689 TL'lik hanehalkı kullanılabilir geliri ile üçüncü sırada yer aldı.      En aşağıdaki kentler ve gelir düzeyi 1- Şanlıurfa-Diyarbakır: Yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ortalama gelir, 8.089 TL düzeyinde.     2- Mardin-Batnam-Şırnat-Siirt: Bu kentlerden oluşan TRC3 bölgesindeki gelir 8.184 TL düzeyinde.     3- Van-Muş-Bitlis-Hakkarı: TRB2 olarak tanımlanan bu bölgelerde yıllık gelir 8.773 TL düzeyinde gerçekleşti.      ...