Güneypark kentsel dönüşüm

Güneypark kentsel dönüşüm

Ankara Yeni Güneypark Kentsel Dönüşümü bilirkişi raporu, projenin "kamu yararına uygun olmadığı" görüşünü Danıştay 6. Daireye bildirdi

Güneypark kentsel dönüşüm

 Ankara Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında son sözü Danıştay 6. Dairesi söyleyecek. Konuyla ilgili 16 dava dosyasını tek bir dosyada birleştiren Danıştay'a sunulan Bilirkişi Raporu'nda projenin kamu yararına uygun olmadığın kanaatine yer verildi.  Ankara Yeni Güneypark projesi bilirkişi raporu hazırlandı Radikal'de yer alan İdris Emen imzalı habere göre, konuyla ilgili 16 dava dosyasını tek bir dosyada birleştiren Danıştay'ın istemi doğrultusunda hazırlanan bilirkişi raporunda Ankara, Çankaya, Yeni Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı olarak ilan edilmesinin kamu yararına uygun olmadığı bildirildi. Kamu yararına uygunsuzluk yanında şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına da aykırılık teşkil ettiğini saptayan rapora göre bu aykırılıklar pbu alanda gerçekleştirilen yapılaşma etkinliğinin çevresel, meteorolojik, jeolojik ve hidrolojik niteliklerinden kaynaklanıyor.     TMMOB'den İmrahor projesine itiraz... Ayrıntılar için tıklayın... Bilirkişi raporu ne diyor? Hazırlanan Bilirkişi Raporunda şu noktaların altı çiziliyor: - Gecekondu tipi yapılaşmaya karşı dönüşüm: Alanın kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmesine yönelik ayrıntılı çalışmalar yapılmadı ve gerekçeler açıklığı kavuşturulmadı. Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararı, bu alandakı gecekondu tipi yapılaşmaya ve kısmen jeolojik yapıya dayandırıldı. - Kullanım değeri değil, değişim değeri: Söz konusu alanda yaşanan kentsel dönüşüm anlayışı planlama sürecinde ayrıştırıcı bir tutuma neden olmuştur. Hedef, gecekonduların yıkımı ve yeni konut alanlarının üretimidir. Planda kullanım değerinin aksine, değişim değeri ön planda tutulmuştu. - Dönüşüm değil, konut satma strat...